Societe Generale 16 februari

Så kan du delta i sektorer och geografier med hävtångseffekt

Mini Futures ger investerare möjlighet att exponera sig mot vissa underliggande tillgångar som kan vara svåra att nå direkt. Det kan till exempel vara aktieindex som OMXS30 och Nasdaq 100 eller råvaror som guld och olja. Andra knepiga tillgångar för svenska investerare kan vara sektorindex eller amerikanska ETF:er.

Svenska investerare står inför en unik möjlighet att delta i utvalda sektorindex och amerikanska ETF:er genom Mini Futures från Societe Generale. Dessa Mini Futures kan vara intressanta för investerare som är övertygade om en viss sektor eller geografi och vill delta i deras utveckling med en hävstångseffekt. Utbudet öppnar dörren till investeringar i ett stort antal olika sektorer (t.ex. energi, teknik och banker) och geografiska områden (t.ex. Japan, Kina eller Latinamerika).

Societe Generale erbjuder för närvarande Mini Futures på nedanstående ETF:er och sektorindex. På Societe Generale’s hemsida hittar du alla Mini Futures på ETF:er här och på sektorindex här.

Sektorer
DISCLAIMER
HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. Produktens värde kan både minska och öka och du riskerar att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Denna marknadsföringskommunikation är avsedd för professionella och sofistikerade icke-professionella investerare med hemvist i Sverige. Informationen i denna marknadsföringskommunikation är endast vägledande och har inget kontraktsvärde. De finansiella instrument som nämns beskrivs endast kortfattat. Innan investerare investerar bör de ta del av dokumentet med nyckelinformation (KID), basprospektet och de slutliga villkoren som publiceras på webbplatsen warrants.societegenerale.se, särskilt avsnittet “Riskfaktorer” i basprospektet. Informationen i denna marknadsföringskommunikation är endast avsedd för informations ändamål och är inte en rekommendation att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Det får inte under några omständigheter ersätta professionell rådgivning i samband med något som ingår i kommunikationen, eftersom det kanske inte är lämpligt för alla investerare. Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut utifrån sina specifika investeringsmål och sin ekonomiska situation och använda sig av oberoende rådgivare om de anser det nödvändigt. Handel med börshandlade produkter kräver ständig övervakning av positionen. Börshandlade produkter innebär en hög risk om de inte hanteras på rätt sätt och är en produkt som inte är okomplicerad och kan vara svår att förstå. Mini Futures återspeglar endast den underliggande tillgångens utveckling med en hävstångseffekt men ger inte investeraren några rättigheter som är förknippade med den underliggande tillgången. Tidigare resultat är inte en indikator på framtida resultat. Denna marknadsföringskommunikation är utgiven av Societe Generales Frankfurt filial. Societe Generale är ett franskt kreditinstitut som övervakas av Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), kontrolleras av Autorité des Marchés Financiers (AMF) och under Europeiska centralbankens (ECB) tillsyn. Information om vilka föresikter som vi omfattas av tillhandahålls efter begäran.

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
23 april Edvin Wallin - Vontobel
Hävstång och diversifierade investeringar: Vi lanserar Mini Futures på ETF:er
Hävstång och diversifierade investeringar: Är inte det en oxymoron? Vontobel började nyligen erbjuda…
17 november Societe Generale
Så kan du delta i sektorer och geografier med hävtångseffekt
Mini Futures ger investerare möjlighet att exponera sig mot vissa underliggande tillgångar som kan vara svåra att…
5 april David Bagge
Går lång Apple!
Jag har sneglat på Apple under en längre tid och med årets nedgång på -12% har den halkat efter de stora…