Edvin Wallin - Vontobel 21 februari

Ny underliggande Mini Future: Super Micro Computer

Artificiell intelligens, eller AI som det förkortas, är på alla investerares läppar. Super Micro Computer (Ticker: SMCI) är ett bolag som kapitaliserat på denna trend, vars aktiekurs har satt nya högstanivåer på högstanivåer. Är hypen bakom bolaget och den efterföljande kursutvecklingen motiverad, eller har investerarkollektivet helt tappat verklighetsuppfattningen?

Super Micro Computer tillhandahåller lösningar som hanterar ett brett spektrum beräkningsintensiva arbetsbelastningar. Bolaget tillverkar servrar, lagringsystem och mjukvara just i detta syfte, och erbjuder sina lösningar för bland annat datacenter och stora företag. Den accelererande efterfrågan på lösningar likt de SMCI tillhandahåller har inneburit ett växande antal ordrar, och som ett resultat, en markant tillväxt i omsättning de senaste åren. Bolaget har samtidigt lyckats utöka sina marginaler, vilket har gett positiv påverkan på sista raden. SMCI har vuxit sin vinst med en Compounded Anual Growth Rate (CAGR) på 52,25 procent från Full Year (FY) 2019 till FY 2023.

SMCI

Förespråkare för AI är tydliga med att teknologin fortfarande är i en tidig fas, och att de största fördelarna med teknologin ligger längre ut i framtiden. Ett sådant antagande skulle innebära att det fortfarande finns mycket att hämta för Super Micro Computer och sina peers. Denna tes verkar analytikerkåren köpa, och det speglas i analytikernas konsensusestimat från Bloomberg för framtida omsättning och vinst, som förväntas att växa kraftigt.

SMCI

Du hittar samtliga Mini Futures med SMCI som underliggande på vår hemsida: https://markets.vontobel.com/sv-se/produkter/leverage/mini-future?u=1474187653

Viktig information
Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren.

Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på. Den här informationen inkluderar eller relaterar till siffror för ett simulerat tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat.

© 2024 Bank Vontobel Europe AG och/eller dess dotterbolag. Alla rättigheter reserveras.

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
25 juni David Bagge
Spela Nvidia med warranter
Nvidia är ner massiva -16% på endast tre handelsdagar och därmed är 430 bn USD i börsvärde utraderat sedan…
24 juni David Bagge
Techsektorn – överälskad och sårbar!
Som trader och aktiv handlare är det lätt att gå emot rörelser för tidigt då paraboliska uppgångar kan pågå…
17 juni David Bagge
S&P target 6300?
Igår publicerade vi en tabell över Wall Streets målkurser för S&P 500 vid utgången av 2024 (här). Goldman…