Sofia Boström - Virtune 2 maj

Nordens första kryptoindex-produkt tillgänglig via ditt ISK

Virtune Crypto Top 10 Index är en börshandlad produkt som erbjuder exponering mot tio ledande kryptovalutor. Noterad på Nasdaq Stockholm, är den en attraktiv möjlighet för investerare att diversifiera sina portföljer genom en korg av kryptovalutor. Produkten är 100 % fysiskt backad av de underliggande kryptovalutorna och erbjuder en månatlig rebalansering för att följa kryptomarknaden.

Fördelarna inkluderar minskad risk jämfört med att investera i enstaka kryptovalutor, möjlighet att dra nytta av tillväxten inom kryptomarknaden, och högre säkerhet då kryptovalutorna förvaras i cold-storage hos Coinbase. Produkten kan handlas som en vanlig aktie på Avanza, Nordnet och Handelsbanken, vilket gör det enkelt för svenska investerare att dra nytta av skattefördelarna med ett investeringssparkonto.


Marknadsföring från Virtune AB. Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller minska i värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på www.virtune.com

Avanza:
https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/certifikat-torg/om-certifikatet.html/1580441/virtune-crypto-top10-index-sek

Nordnet:
https://www.nordnet.se/marknaden/trackers/18047542-virtune-crypto-top 

Marketmate:
https://www.marketmate.se/warrantlista/?insref=6572467


ANNONS

Rekommenderat

Se alla
19 juni Emma på IG
En händelserik sommar att vänta
IG:s marknadsanalytiker Carl-Henrik Söderberg ser fram emot vad sommaren 2024 kan bjuda på. Investerare börjar…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni David Bagge
Köper Bitcoin!
Vi har tidigare varit inne i Bitcoin i två rundor under året där det första affärscaset (23 feb - 13 mars) gav…