David Bagge 7 juni

Moving Average

Simple Moving Average, eller glidande medelvärde på svenska, är ett populärt och enkelt sätt att
bestämma om ett värdepapper befinner sig i en positiv eller negativ trend. Vanligtvis bestäms den
långa trenden av MA(200), vilket innebär de senaste 200 dagarnas glidande medelvärde av det
värdepapper som analyseras. En enkelt strategi är att äga värdepappret när kursen handlar över
MA(200) och avstå när värdepappret handlas under MA(200). Denna strategi lämpar sig för
långsiktiga innehav i en aktieportfölj för att identifiera den underliggande trenden och därmed
jämna ut mer kortsiktiga kurslyft eller kursnedgångar i värdepappret.

För en swingtrader eller daytrader kan det snarare vara intressant att studera MA(200) utifrån
nivåer om stöd och motstånd då värdepapper eller index ofta tenderar att reagera vid dessa nivåer
då köpare antingen försvarar priset, eller utgör en nivå där säljare kommer in i marknaden.
Anledningen till att detta kan vara intressant är för att många andra i marknaden studerar just
dessa nivåer.

Köpsignal ges när priset passerar det glidande medelvärdet underifrån medan en säljsignal ges
när priset korsar det glidande medelvärdet ovanifrån.

Graf:
OMXSPI Daily Chart med MA(200)

Den som agerade på säljsignalen i MA(200) i mars 2020 och köpte igen i juni besparade sig mycket
volatilitet på index och kunde åtnjuta +49% uppgång fram till säljsignalen i januari 2022.

Ju kortare tidsintervall som analytikern ställer in på MA, desto mer kommer indikatorn att
flukturera. Den kortsiktiga trenden benämns ofta som MA(50) och innebär att de senaste 50
handelssessionerna jämnas ut till en linje. När värdepappret handlas ovan denna är den
kortsiktiga trenden positiv och om värdepappret handlas under är den kortsiktiga trenden negativ.

Självfallet kan MA ställas in till det värde som analytikern anser vara bäst lämpat och vanliga
inställningar är 5-, 10-, 20-dagars glidande medelvärde och dessa lägre tidsintervall lämpar sig
bäst för daytrading eller swingtrading.

Golden Cross och Death Cross

Många använder också medelvärdena i sig för att identifiera skriften i trenden för att därigenom
generera köp- eller säljsignaler i marknaden. När ett kortsiktigt medelvärde korsar ett långsiktigt
generera köp- och säljsignaler. Exempelvis om ett MA(50) bryter MA(200) underifrån effektueras
en köpsignal. Denna signal benämns som ”Golden Cross” och är ett uttryck som media från tid
till tid gillar att snappa upp. Om MA(50) istället passerar MA(200) ovanifrån effektueras en
säljsignal, vilket benämns som ”Death Cross”. Det vill säga att ett trendskifte kan vara nära
förestående och är också det ett uttryck som media från tid till tid publicerar för att dra läsarens
uppmärksamhet till artikeln.

Graf:
S&P 500 Daily Chart med ”Death Cross” i rött och ”Golden Cross” i grönt.

Glidande medelvärden kan givetvis även ställas in på kortare tidsintervall, vilket lämpar sig för
daytrading och då kan MA(10) eller MA(20) ställas i relation till MA(50). Det kan också vara
intressant för daytradern att studera dessa glidande medelvärden på kortare tidsintervaller än
dagsgrafer och indikatorerna lämpar sig bra för att identifiera trender, köp- och säljsignaler i
exempelvis 1-timmesgrafer.

Skillnaden mellan Simple Moving Average (SMA) och Exponential Moving Average (EMA)

Vissa föredrar att använda exponentiellt glidande medelvärde (EMA) i stället för det mer
traditionella glidande medelvärdet (benämns som SMA eller MA). Det finns inget rätt eller fel och
skillnaden är att ett exponentiellt glidande medelvärde tar mer hänsyn till det senaste priset och
kommer då reagera snabbare vid trendskiften och kan således vara bättre lämpat för trading.

Exempel SMA

För att kalkylera 10-dagars glidande medelvärde, MA(10), summeras stängningspriset de senaste
10 handelssessionerna och divideras med antalet perioder, 10. Äldre data kommer att tar över av
ny data vartefter tiden går och processen fortsätter in i oändligheten.
Ponera att en aktie har haft följande stängningskurser de senaste 10 handelsdagarna:
13, 11, 12, 10, 10, 9, 11, 12, 11, 15.

Formula för SMA:

SMA = (A1+A2+A3+A4…+An)/n
A = Stängningspris för period 1,2,3 etc..
n= Antal tidsperioder
SMA(10) = (13+11+12+10+10+9+11+12+11+15)/ 10
SMA = 11,4

Exempel EMA:

Vad gäller exponentiellt glidande medelvärde (EMA) tar denna i stället mer hänsyn till den senaste
data varpå detta medelvärde kan komma att reagera snabbare vid trendskiften. Liksom för
uträkningen av SMA antar vi här samma tidsserie och 10 dagar.

Formula för EMA:

EMA = Priset(t) x k +EMA(y) x (1-k)
Där:
t = Aktuell pris
y= gårdagens pris
N= Antal dagar i EMA
K = 2/(N+1)
Anledningen till talet 2 är att detta är den vanligtvis mest använda utjämnade faktorn för beräkning av EMA.

EMA(10) = 13 x (2/(10+1)) + 11 x 1-((2/(10-1)
EMA = 10,92

Ett exponentiellt glidande medelvärde kommer således att reagera snabbare för nya
prisförändringar än ett traditionellt glidande medelvärde.

Graf:
DAX Daily Chart med SMA(10) vs EMA(10). Som grafen visar reagerar EMA snabbare än
SMA.

Rekommenderat

Se alla
24 november David Bagge
”HOLD THE LINE!!”
De senaste veckornas uppgångar kan verka verka vertikala i flera namn drivet av att hedgefonder stänger sina korta…
21 november David Bagge
Stora Tradingdagen med IG – Årets tradingevent!
Glöm inte att anmäla dig till höstens event - Stora Tradingdagen 2023 som går av stapeln imorgon den 22 november.…
10 november David Bagge
Toppbestigning!
Äntligen fredag och det innebär som vanligt en ny krönika från undertecknad här på Marketmate! För två veckor…