Marketmate 7 juni

Mini Futures

Handla Mini Futures på börsen

Mini Futures är en typ av börshandlad produkt som följer värdet på en underliggande tillgång, exempelvis ett index, en aktie eller råvara. Produkten har en linjär hävstång som förändras över tid och värdet beräknas genom att multiplicera hävstången med den underliggande tillgången under hela investeringsperioden. Hävstång uppstår när man finansierar delar av sin investering med ett lån och det innebär att priset på tillgången är större än kontantinsatsen. Mini Futures pris står i direkt relation till hur den underliggande tillgången utvecklas, vilket gör produkten lämplig för investerare som tror att en viss tillgång kommer att öka eller minska i värde. Det är viktigt att välja rätt hävstång och att börja med en så låg hävstång som möjligt om man är nybörjare eftersom hög hävstång kan innebära större risker och snabbare förluster av investerat kapital.

En Mini Future är en typ av derivat som tillåter investerare att spekulera i prisförändringar för en underliggande tillgång, såsom en aktie, en valuta eller en råvara. En Mini Future har inget förfallodatum och är vad man kallar för open-ended. Mini futures lever därför på marknaden till dess att den underliggande tillgången når stop loss-nivån eller till dess att emittenten väljer att avnotera värdepappret.

När den underliggande tillgången stiger i värde utvecklas en Mini Long positivt och en Mini Short negativt. När den underliggande tillgången faller i värde utvecklas en Mini Short positivt och en Mini Long negativt. En Mini Futures hävstång multiplicerar utvecklingen av den underliggande tillgången. Hävstången rör sig under produktens löptid på så sätt att ju mer den underliggande tillgången ökar i värde, desto lägre hävstång kommer en Mini Long få. Desto mer den underliggande tillgången minskar i värde, desto högre hävstång får Mini Longen. Det omvända gäller för en Mini Short.

Varje Mini Future har en stop loss-buffert, vilket är skillnaden mellan en Mini Futures stop loss och dess finansieringsnivå (lånet). Om priset på den underliggande tillgången når eller passerar stop loss-nivån förfaller Mini Futuren, vilket kallas att produkten knockas. Om en Mini Future knockas är emittentens ambition att säkra det restvärde som stop loss-bufferten ska utgöra. Emittenten ställer sedan ett köppris som innehavare av produkten kan sälja till. Priset som erbjuds är detsamma som det eventuella restvärde som betalas ut, exklusive eventuellt courtage. Dock garanterar inte emittenten något restvärde utan värdet som betalas ut beror på emittentens förmåga att stänga sin hedge för att säkra detta värde.

Utforska Mini Futures och hitta den bästa produkten med lägst avgifter för daytrading på vår Warrantlista: Warrantlistan – Certifikat – Turbowarranter – Mini Futures – Marketmate

Vill du läsa om mer Certifikat, Turbowarranter, Mini Futures och börshandlade produkter?
Börshandlade produkter: Börshandlade produkter – Marketmate
Bull & Bear-certifikat: Bull & Bear-certifikat – Marketmate
Mini Futures: Mini Futures – Marketmate
Turbowarranter: Turbowarranter – Marketmate
Warranter: Warranter – Marketmate

Rekommenderat

Se alla
19 februari David Bagge
Dags för kortsiktiga hedgar?
Vi vet att opex-datum har en tendens att markera temporära toppar eller bottnar på börserna och att det inte är…
29 augusti Marketmate
Börshandlade produkter
Börshandlade produkter (BHP:er) är en typ av investeringsprodukter som är noterade på en börs och följer värdet…
7 juni Marketmate
Warranter
Warranter är papper som ger dig rätten (men inte skyldigheten) att köpa eller sälja en viss tillgång till ett…