David Bagge 7 juni

Marknadsbredd

Flertalet plattformar möjliggör för användaren att på ett enkelt sätt kunna studera bredden i
marknaden. Detta kan ses utifrån andelen aktier i det aktuella indexet som handlas över MA(200),
under MA(50), och så vidare.

En till synes stark börs kan hållas uppe av ett fåtal aktier, vilket kan ge en
missvisande bild av den underliggande styrkan på börsen. En till synes stark uppgång, men som
underbyggs av allt färre starka aktier ses som instabil eftersom vidare uppgångar bygger på att
ledarna fortsätter starkt uppåt. En uppåtgående trend som pågått länge tenderar att avslutas med
allt lägre andel aktier som handlas över sitt MA(200). Vi erhåller alltså en divergens mellan priset
och andelen starka aktier. Detta är en situation där analytikern kan börja vara försiktig, dra ner på
exponering, öka kassan och/eller leta efter nivåer att gå kort marknaden.

Det omvända gäller efter perioder av börsnedgång där användaren i stället använder datan till att
leta efter en förbättrad bredd i marknaden. En ny lägre botten, men där samtidigt andelen aktier
som noteras över MA(200) börjar förbättras är att de som en positiv divergens och att bredden i
marknaden är på väg att förbättras. I ett sådant läge kan swingtradern börja stänga sina tidigare
korta positioner mot indexet och börja leta nivåer att köpa in i marknaden igen.

Indikatorer för marknadsbredd bör användas tillsammans med momentum oscillatorer så som
RSI och Stochastic för att finjustera timingen.

Graf:
NYSE Composite Index med andel aktier över MA200.

Graf på börsen

Advance-Decline Index

Denna indikator benämns ofta som A/D-linje, vilken beräknar skillnaden mellan antalet stigande
aktier och fallande aktier. Liksom för många andra indikatorer använder användaren detta för att
studera potentiella skiften i den nuvarande trenden. Om exempelvis S&P 500 är inne i en stigande
trend samtidigt som AD-linjen faller indikerar det att bredden i marknaden försämras och att
uppgången därmed blivit mer selektiv och potentiellt sårbar. Det omvända gäller i en fallande
marknad, men där A/D-linjen stiger. Det visar på att bredden i marknaden förbättras och att en
trendvändning på index kan vara nära förestående.

Graf:
S&P 500 med Advance – Decline.

Graf på börsen

New Highs-Lows-Index

Denna indikator jämför antalet aktier som noterar en ny 52-veckors högstanivå jämfört med
antalet aktier som noteras på en ny 52-veckors lägstanivå. En notering under 50 % indikerar att
fler aktier handlas på nya bottnar och något som ses som ett svaghetstecken i en stigande
marknad. Det kan vara en varningssignal om att trenden i marknaden är på väg att skifta till det
negativa.

Nivåer över 70 % respektive under 30 % ses som extremnivåer och är tillfällen då en trader kan
tänkas vara contrarian och sälja vidare styrka i underliggande index, respektive köpa svaghet på
nivåer under 30 %.

Analytikern kan också använda sig av divergenser mellan index och antalet aktier som noteras på
nya 52-veckors högstanivå. En högre indexnotering med färre aktier som noteras på nya högre
nivåer effektuerar en negativ divergens och tolkas som ett varningstecken för en stundande
nedgång. Det omvända gäller vid lägre indexnivåer, men där antalet aktier som noteras på ny 52-
veckors högstanivå stiger. Ett sådant läge innebär en positiv divergens i marknadsbredden och
kan vara en signal om en stundande uppgång på index i närtid.

Graf:
NYSE Composite med antal aktier på ny 52-veckors högstanivå.

Graf på börsen

McClellan Oscillator

En annan populär indikator för att studera bredden i marknaden är McClellan Oscillator och
återspeglas skillnaden mellan antal stigande och fallande aktier i ett index. McClellan kan
användas för att identifiera ”Breadth thrusts” vilket effektueras om indikatorn noterar en stor
rörelse på 100 punkter eller mer från ett negativt till positivt territorium. Det innebär en stark
impuls då att ett stort antal aktier stiger efter en nedgång i indexet. Det tolkas som en köpsignal
och något som kan indikera att botten träffats på indexet.

Liksom för andra tekniska indikatorer är det intressant för användaren att leta efter divergenser
mot indexet för att identifiera köp- respektive säljsignaler. En högre nivå på exempelvis NYSE eller
S&P 500 där McClellan samtidigt noterar en lägre nivå innebär att antalet aktier som stiger blivit
färre och därmed uppstår en negativ divergens. Detta är en indikation på att uppgången tappar i
underliggande styrka och att en trendvändning nedåt kan bli aktuell. Det omvända gäller i en
period av nedgång på indexet där en positiv divergens erhålls om McClellan visar på högre värden,
det vill säga att fler antal aktier stiger än tidigare, samtidigt som exempelvis S&P 500 noteras på
en lägre nivå. Detta kan vara ett tecken på att en uppgång på index är nära förestående.

Graf:
S&P 500 med divergenser McClellan Oscillator.

Graf på börsen

Vill du läsa om mer tekniska analysmetoder och indikatorer?
Relative Strenght Index (RSI): Teknisk analys – Relative Strenght Index – Marketmate
MACD: Teknisk analys – MACD – vad är det? – Marketmate
Stochastic: Teknisk analys – Stochastic – Marketmate
Moving Average: Teknisk analys – Moving Average – Marketmate
Marknadsbredd: Analys av bredden i marknaden – Marketmate & Teknisk analys – Marknadsbredd – Marketmate
Volymanalys: Teknisk analys – Börsen – Volymanalys – Marketmate
Elliot Wave: Vad är Elliott Wave? – Marketmate & Elliott Wave-principen – Marketmate
Rate of change (ROC): Rate of Change (ROC) – Marketmate

Rekommenderat

Se alla
7 juni David Bagge
Volymanalys
Generellt kan sägas att uppgångar på ökad volym ses som positivt då köptrycket är stort, medanuppgångar på…
7 juni David Bagge
Moving Average
Simple Moving Average, eller glidande medelvärde på svenska, är ett populärt och enkelt sätt attbestämma om ett…
7 juni David Bagge
Stochastic
Liksom RSI är Stochastic en momentum oscillator och genererar ett värde mellan 0 och 100 föratt identifiera vart…