PopeyeCharts 24 februari

Kortare och längre swings i Kinnevik AB och Walt Disney Company

Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.

I veckans inlägg går jag genom två intressanta case utifrån kortare och längre swing perspektiv med fokus på Elliott Wave.

Botten Is Nådd för Kinnevik AB?

I månadsgrafen nedan börjar Kinnevik AB (KINV_B) närma sig intressanta nivåer runt 65.00-88.00, ett område som tidigare fungerat som motstånd mellan 2000 och 2011 och senare som stöd i mars 2020. Sedan lägsta noteringen i oktober 2002 har Kinnevik handlats upp i en impulsiv våg, med våg (5) som toppade i augusti 2021 (407.75). Efter denna topp har aktien nästan raderat hela uppgången sedan mars 2020 lägsta i vad som ser ut att vara en zig-zag rörelse ner i (A). Frågan är nu om aktien börjar närma sig slutfasen av (A)? Om så är fallet så förväntar jag mig att aktien efter (A) ser en korrigeringsvåg (B) tillbaka upp till 190.00-200.00 området, någon gång under 2025-2026.

Graf: KINV_B 1M Elliott Wave

I veckografen nedan tittar vi närmare på zig-zag rörelsen ner sedan toppen i augusti 2021. En zig-zag rörelse består av en impuls A, en korrigeringsvåg B och en impuls C som avlutar korrigeringen. För närvarande verkar Kinnevik befinna sig i den sista impulsen ner till C/(A), med en målkurs runt 62.50 där C=A. Kan den se botten runt 62.50? Kan den fortsätta under 62.50? Målkurserna för C/(A) är 62.50, 48.00 och 31.20, men med tanke på vikten av 65.00-88.00 området från månadsgrafen så är förväntningarna att den ser styrka från just det området.

Graf: KINV_B 1W Elliott Wave

I den dagliga grafen nedan tittar vi närmare på impulsen (v) av C/(A). Kortsiktigt verkar aktien ha inlett rörelsen ner mot (v). Så länge den håller sig under 115.15 (iv), tolkar jag det som att aktien handlas i våg ii/(v), och där förväntas v/(v)/(C) hamna runt området 77.50-85.25. Målkurserna här baseras på Fibonacci-relationer mellan vågorna i impulsen sedan toppen B. I praktiken kan (v) också hamna något lägre, ner till 62.50 där (v)=(i), vilket är ett tänkbart område för (v). En tidig signal om vändning i aktien ges när positiva divergenser mellan iii och v/(v) noteras, följt av att den tar ut våg iv:s högsta.

Graf: KINV_B 1D Elliott Wave

Summering Kinnevik:

– Kortsiktigt: Om aktien fortsätter att hålla sig under 115.15 den närmaste tiden finns risk för nedgång, med målkurserna 77.50-85.25, 64.40-67.80 och 62.50.

– Långsiktigt: Aktien ser intressant ut ur ett längre swing perspektiv i området 65.00-88.00, med potential upp till 190.00-200.00 under de närmaste 2-3 åren.

Kinnevik AB släpper nästa rapport den 18/4.

Botten Is Nådd för Walt Disney Company!

Botten kan vara satt för en rörelse upp närmaste 2-3 åren i alla fall. Jag tror nämligen att Walt Disney Company (DIS) toppade i en större våg 3 i mars 2021, se nedan månadsgraf. Två observationer ger stöd för denna tolkning: 1) 220.95 i grafen är 2.618 gånger längden av våg I, vilket är ett typiskt målområde för våg III. Aktien toppade strax under den nivån i mars 2021 (203.00). 2) Efter denna topp handlas DIS ner i en impulsiv rörelse, under perioden mars 2021 till oktober 2023, vilket marginellt bryter den tidigare lägsta nivån från mars 2020 (78.73 vs. 79.07). Den impulsiva rörelsen ner, som går mot den tidigare uppåttrenden sedan lägstanivån i augusti 2002, visar en potentiell trendvändning eller att aktien inlett en korrigeringsfas.

Givet ovanstående observationer kan man tänka sig att impulsen ner sedan toppen i mars 2021 avslutade (A) i en zig-zag korrigering, och att aktien nu har inlett våg (B) upp sedan lägsta noteringen i oktober 2023. Våg (B) bör isåfall se 140.00-150.00 området någon gång under 2025-2026. Efter (B) förväntas en impuls (C) ner, som avslutar IV i månadsgrafen. Målkurserna för (C)/IV är 55.00, 45.00.

Graf: DIS 1M Elliott Wave

I veckografen nedan tittar vi närmare på rörelsen sedan toppen i mars 2021 och var aktien befinner sig just nu i rörelsen upp till våg (B). Innan vi går in på strukturen är det värt att notera den intressanta utvecklingen i volymen under de senaste månaderna, påminner lite om utvecklingen strax efter lägsta noteringen i mars 2020 och som ger stöd för högre kurser för DIS kommande månaderna.

I termer av Elliott Wave ser jag att aktien befinner sig i slutfasen av våg A/(B), som möjligtvis redan kan vara klar här, alternativt att den ser 118.00-126.00 först innan den inleder korrigering ner i B/(B). Förväntad nivå för B/(B) är runt 90.00-98.00 (fib 0.382-0.618 av rörelsen upp sedan lägsta i oktober 2023). Nivåerna för B/(B) kan ändras om aktien kortsiktigt handlas upp till 118.00-126.00 området. Efter att B/(B) är klar förväntas C/(B) runt 140.00-150.00-området.

Graf: DIS 1W Elliott Wave

I den dagliga grafen nedan tittar vi närmare på rörelsen sedan lägsta i oktober 2023. Strukturen upp kan antingen vara tre vågor upp i A, alternativt en impulsiv rörelse upp i A. Oavsett tolkning tror jag att den så småningom ska ner till B innan den fortsätter upp. Som tidigare nämnt kan aktien se 118-126 innan den vänder ner i B. Just nu verkar DIS konsolidera sidledes i en flagga efter earnings gapet (bullish så länge flagg-stödet respekteras). När den väl har toppat i A, ser jag B hamna runt Fib 0.382-0.618 av A. Rörelsen ner i B bör eventuellt stänga gapet och återtesta SMA50/SMA200 innan den inleder rörelsen upp mot C/(C), som förväntas runt 140.00-150.00.

Graf: DIS 1D Elliott Wave

Summering Walt Disney Company:

– Kortsiktigt: Aktien ser bullish ut så länge den respekterar flaggans stöd med målkurser i området 118.00-126.00 innan den eventuellt vänder ner till 90.00-98.00. Det är dock viktigt att notera risken för en omedelbar nedgång till 90.00-98.00 om flaggans stöd bryts.

– Långsiktigt: Aktien ser intressant ut ur ett längre swing perspektiv i området 90.00-98.00, med potential upp till 140.00-150.00 under de närmaste 2-3 åren.

Walt Disney Company släpper nästa rapport den 8/5.

Elliott Wave och handel. Elliott Wave fungerar som en guide för att förutsäga prisrörelser på marknaden med hänsyn till marknadsaktörernas psykologi. För att fatta välgrundade handelsbeslut är det viktigt att använda Elliott Wave tillsammans med andra tekniska indikatorer och bekräftelse från prisstrukturer. Detta hjälper till att minska risken för felaktiga beslut. Att enbart agera baserat på att en specifik Elliott Wave-nivå eller område har nåtts kan vara riskabelt.

Önskar en fortsatt trevlig helg!

/Popeye Charts


ANNONS

Rekommenderat

Se alla
20 juni PopeyeCharts
Uppföljning av TSLA, NVDA
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni PopeyeCharts
Apple Inc (AAPL) mot nya höjder?
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…