Societe Generale 5 mars

Japansk medvind – Warranter på Nikkei!

Japan har frustrerat investerare i decennier, men nu verkar något ha hänt. För investerare som söker exponering mot den japanska aktiemarknaden erbjuder Societe Generale flera intressanta alternativ – däribland nyheten Nikkei 225-Warranter.

Efter årtionden av ekonomisk kräftgång verkar det som att den japanska ekonomin håller på att vakna till liv. Åtminstone om man ska tro på Tokyobörsen (Nikkei 225), som i fjol klättrade hela 28 procent. Denna positiva trend har fortsatt in i 2024 och indexet är i skrivande stund upp drygt 20 procent. En symbolisk milstolpe var när indexet härom veckan passerade den tidigare rekordnoteringen från 1989.

Listan över orsaker till börseuroforin kan göras lång. Utöver glimtar av tillväxt och återkomst av (“godartad”) inflation, kan framgången tillskrivas starkare företagsvinster, en svagare yen som understödjer export, samt ett växande internationellt intresse för japanska investeringar. Inte minst har regeringens satsningar på halvledarteknik och artificiell intelligens bidragit till landets attraktionskraft.

För investerare som vill ta rygg på en eventuell fortsatt utveckling, eller för de som anser att den snabba börsuppgången innebär ökade risker på nedsidan, erbjuder Societe Generale börshandlade produkter anpassade för båda synsätten. Nyligen lanserade vi exempelvis standardwarranter med Nikkei 225 som underliggande.

Köpwarranter

BörskodUnderliggandeLösenprisLösendag
NIKKEI4L 43000SGNikkei 22543 0002024-12-13
NIKKEI4L 42000SGNikkei 22542 0002024-12-13
NIKKEI4L 41000SGNikkei 22541 0002024-12-13
NIKKEI4L 40000SGNikkei 22540 0002024-12-13
NIKKEI4L 39000SG Nikkei 22539 0002024-12-13

Säljwarranter

BörskodUnderliggandeLösenprisLösendag
NIKKEI4X 34000SGNikkei 22534 0002024-12-13
NIKKEI4X 35000SGNikkei 22535 0002024-12-13
NIKKEI4X 36000SGNikkei 22536 0002024-12-13
NIKKEI4X 37000SGNikkei 22537 0002024-12-13
NIKKEI4X 38000SGNikkei 22538 0002024-12-13

Läs mer här.

Lastning…


DISCLAIMER
INVESTERINGAR I VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. Investeringen kan både öka och minska i värde och du riskerar att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Handel med börshandlade produkter kräver ständig övervakning av positionen. Börshandlade produkter är svåra att förstå sig på och innebär vanligtvis en hög risk. Ovanstående information utgör marknadsföringskommunikation och är avsedd för professionella och sofistikerade icke-professionella investerare med hemvist i Sverige. Innehållet utgör inte investeringsrådgivning och ska inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Investerare bör ta del av faktabladet (KID) samt den kompletta informationen om värdepapperen som beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren, vilka publiceras på webbplatsen warrants.societegenerale.se. Denna marknadsföringskommunikation är utgiven av Societe Generales Frankfurt filial. Societe Generale är ett franskt kreditinstitut som övervakas av Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), kontrolleras av Autorité des Marchés Financiers (AMF) och under Europeiska centralbankens (ECB) tillsyn. Information om vilka föreskrifter som vi omfattas av tillhandahålls på begäran. Informationen på den här sidan producerades den 4 mars 2024.

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
25 juni David Bagge
Spela Nvidia med warranter
Nvidia är ner massiva -16% på endast tre handelsdagar och därmed är 430 bn USD i börsvärde utraderat sedan…
25 juni Edvin Wallin - Vontobel
Vad händer på råvarumarknaden?
Optimismen gryr på de västafrikanska kakaoodlingarna. Hopp om bättre väderförhållanden och skoning från…
24 juni David Bagge
Bitcoin – Stop loss effektuerad
Under natten mot måndagen har vi sett svaga rörelser inom Bitcoin och många andra kryptovalutor. Det gör att…