Edvin Wallin - Vontobel 3 november

El – kan det bli 2024 års heta potatis?

Vi är många som minns 2022 års elpriser som ledde till subventioner och statligt stöd efter en turbulent tid för många konsumenter. Elektricitet är utan tvekan en av de viktigaste varorna i vår moderna värld. Att denna vara också har ett pris, som kan variera kraftigt, blir de flesta medvetna om varje gång de får sin elräkning i brevlådan.

Detta blev särskilt tydligt 2022, då elpriset mer än tredubblades i samband med kriget i Ukraina i såväl Sverige som andra länder inom EU. Fram till nu har det dock varit praktiskt taget omöjligt för investerare att delta i prisrörelserna på elmarknaden.

För att göra detta möjligt erbjuder nu Vontobel, som första emittent på marknaden, hävstångsprodukter i form av Mini Futures på det tyska elpriset genom ”EEX German Power Base Quarter Future”.

Läs mer på: https://markets.vontobel.com/sv-se/inspiration/34611/el-kan-det-bli-2024-heta-potatis

Viktig information

Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren.

Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på.

Rekommenderat

Se alla
24 november David Bagge
”HOLD THE LINE!!”
De senaste veckornas uppgångar kan verka verka vertikala i flera namn drivet av att hedgefonder stänger sina korta…
17 november David Bagge
Inflationen gör det den borde
Inflationen gör det den borde.. Följa penningmängden mätt som M2 nedåt. Ändå verkar alla förvånade att den…
5 februari David Bagge
S&P 500 – Säsongsmönster under presidentår
Kommer 70 års historisk att få rätt denna gång med? Volatilt i februari med nedgångar de sista två veckorna i…