Marketmate 7 juni

Bull & Bear-certifikat

Att handla med Bull och Bear certifikat kräver dock noggrann övervakning av marknaden och en förståelse för dess rörelser. Det är viktigt att vara medveten om både potentiella vinster och risker.

Bull & bear-certifikat är investeringsprodukter som följer värdet på en underliggande tillgång, exempelvis en aktie, ett index eller en råvara, och är noterade på en börs. Produkterna har en daglig hävstång som hålls konstant, vilket innebär att värdet på produkten utvecklas med hävstången multiplicerat med den underliggande tillgångens dagsutveckling. Hävstång är den effekt som uppstår när du finansierar delar av din investering med ett lån, vilket kan innebära större vinst men också större förlust. Varje Bull & Bear-certifikat följer en bestämd underliggande tillgång, och certifikatets pris står i direkt relation till hur den underliggande tillgången utvecklas. Det är viktigt att ha en bestämd marknadstro för att handla med Bull & Bear-certifikat, och att välja en lämplig hävstång baserat på din investeringshorisont och risktolerans. Det är också vanligt att handla bull & bear-certifikat intradag på grund av urholkningseffekten. 
 
Den underliggande tillgången påverkar utvecklingen av ett Bull- respektive Bear-certifikat. När den underliggande tillgången stiger i värde utvecklas ett Bull-certifikat positivt och ett Bear-certifikat negativt. När den underliggande tillgången faller i värde utvecklas ett Bear-certifikat positivt och ett Bull-certifikat negativt. 

Hävstången multiplicerar utvecklingen av den underliggande tillgången dagligen. Om en produkt har en hävstång på 10 och den underliggande tillgången ökar med +1 %, så kommer BULL X10 att stiga med +10 % samtidigt som BEAR X10 kommer att sjunka med -10 %. Hävstången kan förändras under handelsdagen beroende på hur priset i den underliggande tillgången utvecklas. 

Ränta-på-ränta-effekten är den extra värdeökningen som uppstår av att öka ett visst värde med samma procentsats flera gånger. Urholkningseffekten är den påverkan som volatila marknader har på värdet av bull & bear-certifikat. Open end innebär att Bull och Bear-certifikat inte har något fastställt slutdatum, utan löper vidare tills utgivaren eventuellt väljer att avnotera värdepappret. 

Utforska Bull & Bear certifikat och hitta den bästa produkten med lägst avgifter för daytrading på vår Warrantlista: Warrantlistan – Certifikat – Turbowarranter – Mini Futures – Marketmate

Vill du läsa om mer Certifikat, Turbowarranter, Mini Futures och börshandlade produkter?
Börshandlade produkter: Börshandlade produkter – Marketmate
Bull & Bear-certifikat: Bull & Bear-certifikat – Marketmate
Mini Futures: Mini Futures – Marketmate
Turbowarranter: Turbowarranter – Marketmate
Warranter: Warranter – Marketmate

Rekommenderat

Se alla
19 februari David Bagge
Dags för kortsiktiga hedgar?
Vi vet att opex-datum har en tendens att markera temporära toppar eller bottnar på börserna och att det inte är…
29 augusti Marketmate
Börshandlade produkter
Börshandlade produkter (BHP:er) är en typ av investeringsprodukter som är noterade på en börs och följer värdet…
7 juni Marketmate
Warranter
Warranter är papper som ger dig rätten (men inte skyldigheten) att köpa eller sälja en viss tillgång till ett…