Finwire 27 mars - 15:51

Wyld Networks: Långsammare utrullning än väntat - Mangold

Den virtuella satellitsnätsoperatören Wyld Networks ("Wyld") har påbörjat leverans av produkter under det fjärde kvartalet 2024. det är en betydande milstolpe för bolaget. Uppskalningen av försäljning under kvartalet har dock uteblivet vilket gör att vi justerat ned prognoserna för en långsammare utrullning än väntat. Under mars månad ingick Wyld i partnerskap med tre bolag med ett potentiellt sammanlagt värde om upp mot 92 miljoner kronor. Wyld har sedan tidigar en orderbok om 91,5 miljoner kronor vilken väntas omsättas till intäkter under 2024 och framåt.

Wyld hade en kassa om cirka 20 miljoner kronor vid slutet av det fjärde kvartalet. Bolaget har även utfärdat teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 med teckning under 2024. Mangold räknar med att Wyld kan ta sig till förväntad lönsamhet 2025 givet lyckade emissioner. Vi räknar med full utspädning från TO4 och TO5 vid värdering.

Intäktsprognosen har justerats ner och samtidigt höjs kostnadsprognosen vilket medför en lägre riktkurs men med fortsatt stor uppsida. Mangold sänker riktkursen till 14,00 (17,00) kronor per aktie på 12 månaders sikt. För att riktkursen ska nås behöver Wyld leverera kraftigt ökande försäljning under 2024 och bli lönsamt 2025. Triggers utgörs av nytecknade avtal samt att orderboken börjar omsättas till intäkter.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 18 april - 07:03
Bico utser Anders Fogelberg till kommersiell chef
Bioteknikbolaget Bico har utsett Anders Fogelberg till Chief Commercial Officer, CCO. Han...
Finwire 18 april - 07:02
Nokias resultat per aktie bättre än väntat i Q1
Telekombolaget Nokia redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första...
Finwire 18 april - 07:00
ABB:s operativa ebita-resultat högre än väntat - höjer marginalprognosen något (uppdatering)
(tillägg i hela nyheten)Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar en omsättning som var lägre...