Finwire 27 mars - 06:50

Wonderboo ska göra en företrädesemission på 8,7 miljoner inför notering på NGM

Wonderboo Holding har beslutat om att genomföra en företrädesemission av units på cirka 8,7 miljoner kronor inför en kommande notering på NGM Nordic SME. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar högst 1,92 miljoner units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1.

Villkoren i emissionen är att varje innehavd aktie berättigar till en uniträtt, som i sin tur ger rätt att teckna en unit. En unit består av en aktie och två TO1. Teckningskursen per unit är 4,5 kronor, motsvarande 4,5 kronor per aktie.

Teckningsperioden löper mellan 8-22 april.

Emissionen är säkerställd till 90,26 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Wonderboo är via dotterbolag verksamt inom hundfoderbranschen. Bolaget har i dagsläget cirka 2 000 aktieägare. Noteringen på NGM väntas ske i slutet av april eller början av maj, förutsatt marknadsplatsens godkännande.

"Noteringen på NGM förväntas stärka bolagets finansiella ställning, och förbättra bolagets möjligheter att långsiktigt finansiera dess framtida utveckling och ett breddat produkterbjudande. En förstärkt finansiell ställning ger också bolaget ökade möjligheter att lansera produkter och ta marknadsandelar på andra geografiska marknader än hemmamarknaden", heter det i pressmeddelandet.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 18 april - 06:02
Öresund handlas i dag exklusive utdelning på 3,50 kronor per aktie
Investmentbolaget Öresund handlas i dag den 18 april på Nasdaq Stockholm exklusive rätt till...
Finwire 17 april - 17:55
Stockholmsbörsen steg under onsdagen, OMXS30-index upp 0,5 procent
Stockholmsbörsen inledde onsdagen med högre kurser och handlades med stabila uppgångar under...
Finwire 17 april - 17:42
HMS Networks vill göra riktad nyemission om 1,4 miljarder kronor
Industrikommunikationsbolaget HMS Networks utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad...