Finwire 16 May - 08:28

Wise Group minskar omsättning och resultat - stabilisering har skett enligt vd

Bemanningsbolaget Wise redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 21,5 procent till 183,9 miljoner kronor (234,2).

"Årets första kvartal innebar en stabilisering av verksamheten jämfört med den snabba
nedåtgående trend vi såg under avslutningen av 2023. Efterfrågan är nu relativt jämn mellan
månader om än på en betydligt lägre nivå än tidigare", uppger vd Tobias Berglund i rapporten.

Ebitda-resultatet blev 8,7 miljoner kronor (16,3), med en ebitda-marginal på 4,7 procent (7,0).

Rörelseresultatet blev 2,0 miljoner kronor (9,6), med en rörelsemarginal på 1,1 procent (4,1). Rörelseresultatet inkluderar personalkostnader av engångskaraktär och kostnader för ny IT miljö med totalt 1,5 miljoner kronor (2,1).

Resultatet före skatt var 1,7 miljoner kronor (9,4). Resultatet efter skatt blev 1,4 miljoner kronor (7,3). Resultat per aktie uppgick till 0,19 kronor (0,99).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -15,2 miljoner kronor (20,5). Fyllnadsbetalning av skatt belastar med -12,6 miljoner kronor. Wise Group-chefen skriver att balansräkningen är fortsatt stark och att den kommer att fortsätta att stärkas av fortsatta resultatförbättringar.

"När jag tittar på olika verksamhetsområden och geografier kan jag konstatera att i Sverige går
rekryteringsverksamheten fortsatt trögt medan konsultrörelsen och konsultuthyrningen
utvecklas förhållandevis väl", uppger Wise Group-chefen.

I Finland har arbetet med kostnader och intäkter lett till att Wise Group där för första gången på länge kan se en positiv trend för resultatet på månadsbasis.

"Det är inte en stor verksamhet och kvartalets resultat är fortfarande sämre än föregående års, men det känns ändå bra att verksamheten nu åter utvecklas positiv", uppger Berglund.

Wise Group, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning183,9234,2-21,5%
Ebitda8,716,3-46,6%
Ebitda-marginal4,7%7,0%
Rörelseresultat2,09,6-79,2%
Rörelsemarginal1,1%4,1%
Resultat före skatt1,79,4-81,9%
Nettoresultat1,47,3-80,8%
Resultat per aktie, kronor0,190,99-80,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet-15,220,5

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 May - 13:17
Amerikansk myndighet utreder Vinfast-krasch i Kalifornien
Den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA inleder en utredning kring en olycka som...
Finwire 21 May - 13:13
Johan Carlström nekas prövningstillstånd i Högsta domstolen
Teknikbolaget Fingerprint Cards storägare och tidigare vd Johan Carlström nekas...
Finwire 21 May - 13:11
Placera anser att börsnykomlingen Karnell är värd att hålla koll på
Industriteknikbolaget Karnell har gått starkt sedan börsdebuten i slutet av mars. Bolaget har...