Finwire 16 maj - 08:27

Viva Wine Group minskar rörelsevinsten

Vinbolaget Viva Wine Group redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg 2,4 procent till 904 miljoner kronor (883).

Den organiska tillväxten i Norden var 6,1 procent, och bolaget vann marknadsandelar på samtliga marknader i regionen. I Sverige ökade marknadsandelen till 28,1 procent (26,7), i Finland till 21,1 procent (18,8) och i Norge till 6,8 procent (5,9).

Försäljningsvolymerna ökade med 7,5 procent i Norden, att jämföra med en tillväxt på 0,4 procent för marknaden som helhet.

"I den europeiska e-handelsmarknaden känner vi fortfarande av det låga konsumentsentimentet. Men svaga positiva signaler i marknaden bidrar till att vi har fortsatta förväntningar om en vändning under senare delen av året", säger vd Emil Sallnäs.

Ebita-resultatet blev 58 miljoner kronor (64), med en ebita-marginal på 6,4 procent (7,2).

Justerat ebita-resultat blev 57 miljoner kronor (68).

"Största delen av minskningen från föregående år kommer från segment eCom där förändringen i nettoomsättningen slår igenom", skriver bolaget.

Rörelseresultatet blev 33 miljoner kronor (38), med en rörelsemarginal på 3,7 procent (4,3).

Resultatet efter skatt blev 40 miljoner kronor (29), och per aktie 0,44 kronor (0,30).

"Vi ser stor potential framåt. Viva eCom har haft en bra start försäljningsmässigt i andra kvartalet och trenden går mot organisk tillväxt. I Finland har ett lagförslag om att sälja vin upp till 8 procenti vanliga livsmedelsbutiker lagts fram. Detta förväntas träda i kraft under andra kvartalet och skulle kunna bidra positivt till vår försäljning", säger Sallnäs.

Viva Wine Group, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning9048832,4%
Ebita5864-9,4%
Ebita-marginal6,4%7,2%
Justerat ebita5768-16,2%
Justerad ebita-marginal6,3%7,7%
Rörelseresultat3338-13,2%
Rörelsemarginal3,7%4,3%
Nettoresultat402937,9%
Resultat per aktie, kronor0,440,3046,7%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 maj - 13:28
Investor köper aktier i Ericsson för nära 1,6 miljarder kronor
Investmentbolaget Investor har den 16 maj köpt 25 miljoner B-aktier i telekomleverantören...
Finwire 21 maj - 13:22
Kemiras finanschef Petri Castrén minskar sitt aktieinnehav
Finska kemibolaget Kemiras finanschef Petri Castrén har idag den 21 maj sålt 10 000 aktier i...
Finwire 21 maj - 13:21
Alexander Bard ska ansluta till Folklistan
Alexander Bard ansluter nu till Folklistan, som bildades av forne KD-toppen Sara Skyttedal och Jan...