Finwire 27 March - 10:09

Vitrolifes styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Vitrolife kallas till årsstämma torsdagen den 25 april i Göteborg. Aktieägarna kan också poströsta i förväg.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,00 krona per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av ordförande Jón Sigurdsson samt ledamöterna Lars Holmqvist, Pia Marions, Henrik Blomquist och Karen Lykke Sørensen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 13,54 miljoner aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv av egna aktier.

Stämman föreslås besluta om ett incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner på högst 400 000 aktier.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 16 April - 07:23
SEB sänker riktkursen för Sleep Cycle till 52 kronor (55), upprepar köp - BN
SEB sänker riktkursen för Sleep Cycle till 52 kronor (55), upprepar köp - BN
Finwire 16 April - 07:23
Arlandastad blir delägare i Skavsta-fastighet, bildar JV för dess utveckling
Fastighetsbolaget Arlandastad förvärvar via dotterbolag 50 procent av fastigheten Lund 3:8 i...
Finwire 16 April - 07:23
Citigroup höjer riktkursen för Netcompany till 275 danska kronor (250), upprepar neutral - BN
Citigroup höjer riktkursen för Netcompany till 275 danska kronor (250), upprepar neutral - BN