Finwire 4 april - 08:20

Vestum har avslutat strategiska översynen

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum aviserade i augusti i fjol en strategisk översyn med syfte att utvärdera möjligheter att öka aktieägarvärde. Styrelsen har nu beslutat att syftet med den strategiska översynen är uppnått och har därför avslutats. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har inom ramen för strategiska översynen vidtagit en rad åtgärder.

Vestum har aviserat avsikten att lösa obligation om 900 miljoner kronor med förfall i oktober 2024 med bankfinansiering och likvida medel. Bolaget har också uppdaterat befintlig kreditfacilitet med Danske Bank, SEB och Swedbank genom att addera ytterligare en bank, Svensk Exportkredit, samt höjt facilitetsutrymmet från 1 200 till 1 800 miljoner kronor. Refinansieringen förväntas vara slutförd i april 2024.

Bolaget har också identifierat verksamheter som inte lever upp till Vestums krav om kassaflödesgenerering, lönsamhetsnivå eller riskprofil. Man har också identifierat verksamheter som inte längre passar den strategiska inriktningen. Vestum har nu avyttrat de fem verksamheter som man uppgav i december: Arctic Infra, Kvalitetsmark, Hyrex Holding, Powerstruc och Amsler Hiss.

Vestum har även avyttrat Plåtslagaren G.H. Johansson, som under 2023 genererade 100 miljoner kronor i omsättning. Avyttringen väntas vara färdig i april i år.

Vidare har bolaget avyttrat flera verksamheter och genomfört en omorganisation och en kontorsflytt under det första kvartalet.

"Under det senaste halvåret har vi genomfört en mängd aktiviteter för att adressera frågor om finansiering, koncernens fortsatta verksamhetsinriktning och centrala kostnader. Det är glädjande att vi har varit framgångsrika i detta arbete och därmed kan avsluta den strategiska översynen", säger ordförande Conny Ryk och fortsätter:

"Sammantaget har aktiviteterna inom ramen för den strategiska översynen lett till en stärkt förmåga att generera höga och stabila kassaflöden, vilka över tid kan användas till både tillväxt och aktieutdelning", säger han.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 12 april - 20:03
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 141 stycken (136)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 april - 20:02
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk till 617 stycken (620)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 april - 17:39
Corem emitterar gröna obligationer för 500 miljoner kronor
Fastighetsbolaget Corem Property har emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer...