Finwire 3 April - 11:18

Valberedningen föreslår bantning av Klarabos styrelse till sju personer

Aktieägarna i fastighetsbolaget Klarabo kallas till årsstämma fredagen den 3 maj i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas, vilket är känt sedan tidigare.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lennart Sten, Anders Pettersson, Mats Johansson, Joacim Sjöberg, Sophia Mattsson-Linnala, Lulu Gylleneiden samt Per Håkan Börjesson. Vidare föreslås omval av Lennart Sten till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju.
Nuvarande styrelse består av åtta personer. Utöver ovan nämnda personer ingår idag Håkan Sandberg i styrelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 16 April - 06:10
Arbetslösheten i Kina uppgick till 5,2 procent i mars - väntat 5,2
Arbetslösheten i Kina uppgick till 5,2 procent i mars. Månaden innan låg arbetslösheten på 5,3...
Finwire 16 April - 06:09
Kinas BNP ökade mer än väntat i årstakt i första kvartalet
Kinas bruttonationalprodukt, BNP, ökade mer än väntat i årstakt i första kvartalet.På...
Finwire 16 April - 06:09
Huspriserna i Kina sjönk i månadstakt i mars
Huspriserna i Kina sjönk i månadstakt i mars.På månadsbasis sjönk huspriserna 0,34 procent...