Finwire 2 april - 08:55

Upgrade Invest Nordic förvärvar Condo Group

Investmentbolaget Upgrade Invest Nordic förvärvar finska Condo Group som erbjuder boendelösningar till företagskunder. Förvärvet sker genom dotterbolaget Upgrade Invest Nordic 3. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under 2023 hade Condo en nettoomsättning på 34 miljoner kronor och ett resultat om 1,4 miljoner kronor. Under 2024 har man budgeterat för att intäkterna ska uppgå till 40 miljoner kronor med en EBITDA-marginal om 10 procent.

Upgrade Invest Nordic har i samband med transaktionen förbundit sig att särnotera och dela ut samtliga aktier i Upgrade 3 vilket innebär att aktieägarna i Upgrade tillförs ett initialt värde om cirka 5,7 miljoner kronor vilket motsvarar 2,80 kronor per aktie.

Den totala köpeskillingen uppgår till 51 miljoner kronor och betalas genom 18,4 miljoner nyemitterade aktier i Upgrade 3. Värderingen efter den riktade nyemissionen uppgår till cirka 57 miljoner kronor.

Efter transaktionen kommer säljarna äga 90 procent av aktierna i Upgrade 3. Aktieägarna i Upgrade kommer därmed äga 10 procent av aktierna i Upgrade 3 som blir moderbolag till Condo Group efter transaktionen.

Hela transaktionen förväntas vara genomförd under andra kvartalet 2024 och transaktionen är villkorad av att sedvanliga villkor uppfylls.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 12 april - 20:03
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 141 stycken (136)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 april - 20:02
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk till 617 stycken (620)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 april - 17:39
Corem emitterar gröna obligationer för 500 miljoner kronor
Fastighetsbolaget Corem Property har emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer...