Finwire 16 maj - 07:15

Umida rapporterar förbättrat rörelseresultat i Q1

Dryckesföretaget Umida minskar rörelseförlusten under det första kvartalet.

"Det första kvartalet har inneburit betydande framsteg för bolaget. De två absolut viktigaste delarna är att bruttomarginalen återigen har vänt upp till dryga 30 procent samt att bolaget genererar positivt ebitda-resultat", säger vd Filip Lundquist.

Nettoomsättningen sjönk 6,2 procent till 21,3 miljoner kronor (22,7). Nettoomsättningen exklusive punktskatter och övriga rörelseintäkter uppgick till 13,1 miljoner kronor (12,5), en förbättring med 5 procent jämfört med föregående år.
Bruttoresultatet blev 4,0 miljoner kronor (3,0), med en bruttomarginal på 18,8 procent (13,2).

Operationella kostnaderna exklusive avskrivningar uppgick till -4,3 miljoner kronor (-4,8), en
kostnadsbesparing med cirka 0,4 miljoner drivet av lägre konsult och advokatkostnader samt lägre personalkostnader

Ebitda-resultatet blev 0,4 miljoner kronor (-1,4), med en ebitda-marginal på 1,9 procent.

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (-2,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,6 miljoner kronor (-4,7).

Likvida medel uppgick till 2,7 miljoner kronor (2,5).

Filip Lundquist uppger vidare att de förbättringar i bruttomarginalen bolaget har sett under det första kvartalet kommer fortsätta in i det andra kvartalet.

"Det viktiga blir nu att försäljningen fortsätter vara god och att våra nya lanseringar blir lyckosamma, inte minst våra nya funktionsdrycker inom Joluca som har potentialen att förändra och lyfta vårt bolag rejält", säger vd:n.

Umida, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning21,322,7-6,2%
Bruttoresultat4,03,033,3%
Bruttomarginal18,8%13,2%
Ebitda0,4-1,4
Ebitda-marginal1,9%
Rörelseresultat-0,7-2,1
Nettoresultat-1,3-2,5
Kassaflöde från löpande verksamhet-1,6-4,7
Likvida medel2,72,58,0%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 17 maj - 19:52
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk till 114 stycken (116)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 19:51
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 604 stycken (603)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 17:40
Assa Abloys finansdirektör Erik Pieder säljer aktier för 0,6 miljoner kronor
Erik Pieder har den 17 maj sålt 2 000 B-aktier i låsbolaget Assa Abloy där han är...