Finwire 13 maj - 08:13

Transfer Groups ebitda-resultat steg under Q1

Transfer Group redovisar oförändrad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda-vinsten steg.

"I januari 2024 avyttrades samtliga aktier i det personalintensiva och förlusttyngda CSG. Genom försäljningen ger det Transfer möjligheten att använda sina resurser på ett effektivare sätt och att förstärka och skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt i kvarvarande dotterbolag, Sensec, Altum och Amigo. Som ett resultat av avyttringen ser vi redan i årets första kvartal ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, stärkt rörelseresultat mot tidigare perioder samt en lägre skuldsättningsgrad", skriver bolaget.

Omsättningen uppgick till 32,9 miljoner kronor (32,9).

Ebitda-resultatet blev 1,9 miljoner kronor (1,0), med en ebitda-marginal på 5,8 procent (3,0).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 1,9 miljoner kronor (-1,1), med en justerad ebitda-marginal på 5,8 procent. För jämförelseperioden har justering gjorts för en engångsintäkt uppgående 2,065 miljoner kronor, vilken är hänförlig till återläggning av tilläggsköpeskilling avseende Sensec.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,1 miljoner kronor (-13,5).

Likvida medel uppgick till 11,9 miljoner kronor (14,4).

Transfer Group uppger vidare att avyttringen av aktierna i CSG utgjorde ett helt segment och som en effekt därav har avyttringen redovisats i enlighet med IFRS5 - Avvecklad verksamhet. Effekten är att resultatet för jämförelseperioderna 1 januari-31 mars 2023 samt 1 januari-31 december 2023 har rapporterats på en egen rad i resultaträkningen under "Avvecklad verksamhet".

Transfer Group, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning32,932,90,0%
Ebitda1,91,090,0%
Ebitda-marginal5,8%3,0%
Justerat ebitda1,9-1,1
Justerad ebitda-marginal5,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,1-13,5
Likvida medel11,914,4-17,4%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 maj - 17:47
Billerud vinnare på Stockholmsbörsen, OMXS30-index stängde oförändrat
Stockholmsbörsen stängde på i en oregelbunden tendens på tisdagen, efter att ha återhämtat en...
Finwire 21 maj - 17:39
Slottsviken rapporterar substansvärde på 35,94 kronor per aktie den 31 mars
Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar små förändring av omsättning och resultat i första...
Finwire 21 maj - 17:35
Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor
Mjukvarubolaget Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor. Det framgår av...