Finwire 15 maj - 07:37

Thunderful Group minskar omsättning och resultat

Gamingbolaget Thunderful Group, som tidigare presenterat preliminära siffror, redovisar som väntat en nedgång i omsättning och en större förlust för det första kvartalet.

Omsättningen sjönk 27,7 procent till 391,7 miljoner kronor (541,6).

Justerat ebitda-resultat uppgick till -28,9 miljoner kronor (72,6).

Justerat ebita-resultat blev -141,1 miljoner kronor (52,5).

Rörelseresultatet blev -184,4 miljoner kronor (19,2). Nedskrivningar av balanserade utvecklingskostnader uppgick till 72,4 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -236,2 miljoner kronor (13,5).

Resultat per aktie uppgick till -3,36 kronor (0,19).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -155,6 miljoner kronor (64,4).

Koncernens likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 130,9 miljoner kronor (329,3).

"I distributionssegmentet såg vi en nedgång i försäljning, där Nordic Game Supply fortsatt haft det utmanande på marknaden samtidigt som Bergsalas omsättning minskade med 33 procent. Amo Toys, med en stabil försäljningsökning på 14 procent, balanserade delvis upp den totala minskningen. Inom segmentet Games noterade vi en minskad nettoomsättning på grund av lägre intäkter inom Partners och Co-development, men vi ser däremot att vår transaktionsförsäljning av spel direkt till konsument har ökat", skriver vd Martin Walfisz i rapporten.

Implementeringen av omstruktureringsprogrammet fortskrider enligt plan. Enligt Thunderful Group-chefen kommer det att stärka bolagets position för att nå tillväxt och lönsamhet framöver.

Han tar även upp kassaflödet.

"Åtgärder för att begränsa kassautflödet har genomförts, bland annat att genom skjuta upp en del tilläggsköpeskillingar som skulle betalats i första kvartalet till senare under 2024."

Avyttringarna av Headup och Nordic Game Supply kommer båda att förbättra kassaflödet för koncernen. Thunderful Group utvärderar kapitalbehovet löpande.

"Bolaget har i samband med kvartalsrapporten erhållit en waiver från banken, vilken är villkorad av att bolaget skall avyttra vissa tillgångar samt lämna erforderlig pant. Givet detta bedömer vi för närvarande att nuvarande och tillgängliga medel kommer att vara tillräckliga för vår fortsatta verksamhet", skriver Walfisz.

Thunderful Group, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning391,7541,6-27,7%
Justerat ebitda-28,972,6
Justerad ebitda-marginal13,4%
Justerat ebita-141,152,5
Justerad ebita-marginal9,7%
Rörelseresultat-184,419,2
Rörelsemarginal3,5%
Nettoresultat-236,213,5
Resultat per aktie, kronor-3,360,19
Kassaflöde från löpande verksamhet-155,664,4
Likvida medel130,9329,3-60,2%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 17 maj - 19:52
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk till 114 stycken (116)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 19:51
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 604 stycken (603)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 17:40
Assa Abloys finansdirektör Erik Pieder säljer aktier för 0,6 miljoner kronor
Erik Pieder har den 17 maj sålt 2 000 B-aktier i låsbolaget Assa Abloy där han är...