Finwire 11 June - 07:10

Syncro Group genomför en riktad nyemission på 7,7 miljoner

Plattformsbolaget Syncro Group genomför en riktad nyemission på 7,7 miljoner kronor, varav 4,1 miljoner avser garantiåtagande för teckningsoption av serie TO6, enligt ett pressmeddelande.

Teckningsprogrammet för TO6 blev avslutat sista maj och inte nyttjat till fullo, varför garantiåtaganden behövt tas i anspråk.

Utöver detta tas kapital in för att avlasta bolagets skulder och tillgodose dess fortsatta tillväxt.

Emissionen omfattar 767,1 miljoner aktier till teckningskursen 0,01 kronor per aktie, motsvarande den samma som vid nyttjande av TO6.

Den största aktören i emissionen är Fenja Capital som går in med 4,17 miljoner kronor, följt av Michel Issa Invest med 2,3 miljoner kronor och Loklint Invest med 750 000 kronor. Övriga två deltagare är Mprwrd och Börsjakten.

Utspädningseffekten för befintliga aktieägare är på cirka 32,23 procent.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 19 June - 17:35
Stockholmsbörsen sjönk på onsdagen, OMXS30-index sjönk 0,5 procent
Stockholmsbörsen sjönk på onsdagen. Utvecklingen var blandad på de stora Europabörserna med...
Finwire 19 June - 17:13
Blackrock flaggar ner i Assa Abloy
Kapitalförvaltaren Blackrock har minskat sitt ägande i låsbolaget Assa Abloy till 4,99 procent av...
Finwire 19 June - 17:08
SBB förlänger utbyteserbjudande, betalning av uppskjuten ränta på hybridvärdepapper
Fastighetsbolaget SBB lämnade den 13 juni ett utbyteserbjudande för innehavare av ett stort antal...