Finwire 15 maj - 08:08

Stockwik rapporterar lägre ebita

Investmentbolaget Stockwik redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade rörelsevinsten mätt som ebita.

Omsättningen steg 4,1 procent till 200,8 miljoner kronor (192,9). Den organiska försäljningstillväxten var 4,1 procent (6,4).

Ebitda-resultatet blev 22,6 miljoner kronor (22,6), med en ebitda-marginal på 11,3 procent (11,7).

Ebita-resultatet blev 12,0 miljoner kronor (14,2), med en ebita-marginal på 6,0 procent (7,4).

"Resultatminskningen beror huvudsakligen på ökade personalkostnader, bland annat till följd av vd-successioner i flera bolag", säger vd Urban Lindskog.

Rörelseresultatet blev 9,8 miljoner kronor (10,6), med en rörelsemarginal på 4,9 procent (5,5).

Resultatet före skatt var -3,7 miljoner kronor (-5,0).

Resultatet efter skatt blev -3,2 miljoner kronor (-3,6), och per aktie -0,5 kronor (-0,6).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 13,1 miljoner kronor (8,3).

Bolaget fortsätter vara försiktigt optimistiska inför 2024.

"Med fortsatt högt fokus på lönsamhet, beläggning och kapitaleffektivitet avser vi attsuccessivt minska koncernens skuldsättningsgrad och att över tid erhålla en förmånligare finansieringslösning. På så sätt kommer vi att kunna nyttja en större andel av genererat kassaflöde till investeringar för fortsatt tillväxt i befintliga dotterbolag samt till förnyade förvärvsaktiviteter", säger Lindskog.

Nettoskulden/ebitda var oförändrad 4,3 vid kvartalets utgång.

Stockwik, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning200,8192,94,1%
Organisk försäljningstillväxt, procent4,16,4-35,9%
Ebitda22,622,60,0%
Ebitda-marginal11,3%11,7%
Ebita12,014,2-15,5%
Ebita-marginal6,0%7,4%
Rörelseresultat9,810,6-7,5%
Rörelsemarginal4,9%5,5%
Resultat före skatt-3,7-5,0
Nettoresultat-3,2-3,6
Resultat per aktie, kronor-0,5-0,6
Kassaflöde från löpande verksamhet13,18,357,8%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 maj - 17:47
Billerud vinnare på Stockholmsbörsen, OMXS30-index stängde oförändrat
Stockholmsbörsen stängde på i en oregelbunden tendens på tisdagen, efter att ha återhämtat en...
Finwire 21 maj - 17:39
Slottsviken rapporterar substansvärde på 35,94 kronor per aktie den 31 mars
Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar små förändring av omsättning och resultat i första...
Finwire 21 maj - 17:35
Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor
Mjukvarubolaget Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor. Det framgår av...