Finwire 14 maj - 07:55

Stigande bolagsvinster att räkna med i år och under 2025 - SEB Investment Outlook

Storbanken SEB tror inte på någon recession för världsekonomin utan ser den istället återgå till sitt historiska tillväxtspår redan i år och under 2025. Det framgår av senaste Investment Outlook-rapporten.

"Sammantaget räknar vi med en global tillväxt på 3 procent i år och något högre 2025, med förbehållet (och förhoppningen) att de geopolitiska oroshärdarna inte får ökad spridning", skriver SEB.

Samtidigt väntas inflationen ge med sig och centralbankerna börja sänka styrräntorna om än i varierande takt.

När det kommer till bolagsvinsterna spås även dessa öka både i år och under 2025. Man ser också räntebärande placeringar medföra en positiv avkastning.

“Vi förväntar oss fortsatt positiv avkastning från både aktier och räntor samt att trenden mot en bredare uppgång består. Resterande del av 2024 kommer enligt vår bedömning att präglas av en miljö med fallande inflation och successivt mindre restriktiva centralbanker”, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

Mellan aktier och räntor väljer SEB att ha en övervikt i den förra kategorin.

“I våra modellportföljer har vi fortsatt en moderat övervikt mot aktier. I de portföljer som inkluderar alternativa investeringar underviktar vi dessa till förmån för räntebärande placeringar. Står vi inför en period med fortsatt stigande riskaptit medför det att dessa portföljer bör kunna skapa överavkastning relativt våra jämförelseindex”, skriver banken.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 maj - 17:47
Billerud vinnare på Stockholmsbörsen, OMXS30-index stängde oförändrat
Stockholmsbörsen stängde på i en oregelbunden tendens på tisdagen, efter att ha återhämtat en...
Finwire 21 maj - 17:39
Slottsviken rapporterar substansvärde på 35,94 kronor per aktie den 31 mars
Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar små förändring av omsättning och resultat i första...
Finwire 21 maj - 17:35
Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor
Mjukvarubolaget Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor. Det framgår av...