Finwire 10 June - 08:02

Statens betalningar visade mindre överskott än väntat i maj

Svenska statens betalningar resulterade i ett överskott på 31,6 miljarder kronor i maj. Det kan jämföras med Riksgäldens prognos som var ett överskott på 41,7 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror framför allt på högre utgifter och högre nettoutlåning.

Det primära saldot var 6,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Skillnaden beror på att utbetalningarna från flera myndigheter var högre än väntat men även att skatteinkomsterna var cirka 2,5 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 3,9 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på lägre inlåning än väntat.

Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognos.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 19 June - 17:35
Stockholmsbörsen sjönk på onsdagen, OMXS30-index sjönk 0,5 procent
Stockholmsbörsen sjönk på onsdagen. Utvecklingen var blandad på de stora Europabörserna med...
Finwire 19 June - 17:13
Blackrock flaggar ner i Assa Abloy
Kapitalförvaltaren Blackrock har minskat sitt ägande i låsbolaget Assa Abloy till 4,99 procent av...
Finwire 19 June - 17:08
SBB förlänger utbyteserbjudande, betalning av uppskjuten ränta på hybridvärdepapper
Fastighetsbolaget SBB lämnade den 13 juni ett utbyteserbjudande för innehavare av ett stort antal...