Finwire 4 April - 09:47

Riksbanken enhällig bakom senaste räntebeslutet, Thedéen betonar osäkerhet inför räntesänkningar

Riksbanken var enhällig vid det senaste penningpolitiska mötet om att hålla styrräntan oförändrad. Det framgår av protokollet från mötet den 26 mars.

Då uppgavs det också att att styrräntan troligen skulle kunna sänkas i maj eller juni om inflationsutsikterna fortsatte att vara gynnsamma.

Om detta sade vice riksbankschef Per Jansson att en sänkning inte skulle vara ovälkommen förutsatt att inflationen letar sig ner ytterligare ett snäpp, bland annat tack vare lägre ökningstakter för tjänstepriserna.

“Men det viktiga här är framför allt att utvecklingen inte försämras. Det stora hotet mot att kunna sänka räntan i maj ser jag i stället, i linje med vad jag sagt ovan, komma från senareläggningar av räntesänkningsplanerna hos Federal Reserve och ECB”, sade Jansson.

Riksbankschefen Erik Thedéen kommenterade den betydande osäkerheten kring hur ekonomin kan reagera när styrräntan börjar sänkas.

“Bland annat mot bakgrund av det relativt goda läget på arbetsmarknaden finns det en inte obetydlig risk att ekonomin reagerar kraftigare på räntesänkningar än vad som ligger i våra prognoser. Det kan leda till en större uppgång i efterfrågan, något som skulle kunna påverka inflationsutvecklingen negativt”, sade Thedéen och fortsatte.

“Den risken kan dessutom vara större i Sverige än i många andra länder, givet hushållens höga skulder som dessutom löper mestadels till rörlig ränta. Denna osäkerhet talar just för försiktiga, gradvisa räntelättnader som ger oss möjlighet att noga följa och analysera hur ekonomin reagerar på lägre räntor. Det förbättrar förutsättningarna för att vi ska lyckas med att nå en stabil ekonomisk utveckling med en inflation i linje med vårt mål på 2 procent”.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 23 April - 17:44
Fortsatta uppgångar på Stockholmsbörsen, OMXS30-index steg 1,4 procent.
Uppgångarna på Stockholmsbörsen höll i sig under tisdagen och handeln avslutades med högre...
Finwire 23 April - 17:09
Nowonomics genomför riktad nyemission till emissionsgaranter
Fintech-bolaget Nowonomics genomför en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband...
Finwire 23 April - 17:05
JP Morgan höjer riktkursen för Boliden till 340 kronor (335), upprepar neutral - BN
JP Morgan höjer riktkursen för Boliden till 340 kronor (335), upprepar neutral - BN