Finwire 3 April - 12:19

Redsense Medical kallar till årsstämma 8 maj - ett nyval till styrelsen föreslås

Medicinteknikbolaget Redsense Medical kallar till årsstämma 8 maj i Halmstad.

Valberedningen föreslår omval för styrelseledamöterna Malin Almgren, Susanne Olausson, Lena Oswald, Eva Walde (ordförande) och nyval av Martin Roos. Roos uppges ha erfarenhet av styrelsearbete och ledning från telekom, teknik och bioteknik.

Man föreslår även att arvodet för styrelsen intill nästa årsstämma ska uppgå till 250 000 för ordföranden och 125 000 kronor för ledamöter som inte får lön från bolaget. Valberedningen har gjort en utvärdering av arvodet och jämfört med bolag i liknande storlek och komplexitet och därefter kommit fram till att den föreslagna höjningen är rimlig.

Valberedningen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller emission av konvertibler vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma. En emission ska kunna genomföras med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

"Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången", heter det i kallelsen.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 23 April - 17:44
Fortsatta uppgångar på Stockholmsbörsen, OMXS30-index steg 1,4 procent.
Uppgångarna på Stockholmsbörsen höll i sig under tisdagen och handeln avslutades med högre...
Finwire 23 April - 17:09
Nowonomics genomför riktad nyemission till emissionsgaranter
Fintech-bolaget Nowonomics genomför en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband...
Finwire 23 April - 17:05
JP Morgan höjer riktkursen för Boliden till 340 kronor (335), upprepar neutral - BN
JP Morgan höjer riktkursen för Boliden till 340 kronor (335), upprepar neutral - BN