Finwire 27 March - 14:57

Pricers vd: Dags med lönsamhetsmål efter förändringar i bolaget

Prismärkningsbolaget Pricer siktar på att öka försäljningen i nivå med marknaden eller med minst 15 procent om året och uppnå en rörelsemarginal på mer än 8 procent. De ersätter de tidigare målen och gäller från och med nu, tills vidare.

– Nu introducerar vi ett lönsamhetsmål vilket vi inte hade tidigare, säger vd Magnus Larsson till Finwire och tillägger:

– Det var dags efter att vi gjort en del förändringar i bolaget. Vi har fått igång försäljningen och tillväxten, har stärkt balansräkningen och annonserat en transformation av bolaget.

Bolaget ökade omsättningen med 15 procent i Q4, mätt i årstakt, vilket var ett nytt rekord och i nivå med det nya försäljningsmålet.

I samband med Q4-rapporten lanserades ett besparingsprogram som belastade det aktuella kvartalet med 19,3 miljoner kronor.

Räcker det genomförda besparingsprogram för att nå lönsamhetsmålet?

– Det är ett långsiktigt mål. Besparingsprogrammet är förstås en viktigt del men målet är inte ett slutdatum. Vi jobbar kontinuerligt.

Bruttomarginalen ligger på 17,7 procent. Behöver den upp för att ni ska nå de nya målen?

– Vi jobbar på att höja den, och det har vi gjort under en ganska lång tid. Nu har vi ökat marginalerna kvartal för kvartal men jobbar kontinuerligt för att öka den, jobbar med produktionskostnaderna och förbättrar produktmixen.

Vilken bedömning gör ni av själva marknaden?

– Vi ser en marknad som fortsätter att växa globalt på både befintliga och nya marknader. Vi har haft en kraftig tillväxt och vill fortsätta växa, men med minst 15 procent, i takt med marknaden.

Magnus Larsson lyfter fram den goda orderingången och nettoförsäljningen som tecken på en bra marknad under en längre tid. Andra faktorer som påverkar bolaget är inflation, brist på arbetskraft och digitaliseringstrenden.

Det förra finansiella målet var från juni 2022 om att senast 2025 omsätta 4 500 miljoner kronor, varav återkommande intäkter ska utgöra 10 procent av omsättningen.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 16 April - 07:26
Castellum får nya hyresgäster i Bromma - avser totalt 2 800 kvadratmeter
Fastighetsbolaget Castellum har tecknat tre hyresavtal i Bromma på totalt 2 800 kvadratmeter,...
Finwire 16 April - 07:23
SEB sänker riktkursen för Sleep Cycle till 52 kronor (55), upprepar köp - BN
SEB sänker riktkursen för Sleep Cycle till 52 kronor (55), upprepar köp - BN
Finwire 16 April - 07:23
Arlandastad blir delägare i Skavsta-fastighet, bildar JV för dess utveckling
Fastighetsbolaget Arlandastad förvärvar via dotterbolag 50 procent av fastigheten Lund 3:8 i...