Finwire 14 maj - 08:08

Precise Biometrics ökar omsättning och förbättrar resultatet

Teknikbolaget Precise Biometrics ökade omsättningen och förbättrade resultatet i det första kvartalet.

Omsättningen steg 13,0 procent till 21,7 miljoner kronor (19,2). ARR (Annual Recurring Revenue) vid periodens slut 18,3 miljoner kronor (17,3).

Ebitda-resultatet blev 3,1 miljoner kronor (-0,6), med en ebitda-marginal på 14,3 procent.

Rörelseresultatet blev -2,8 miljoner kronor (-6,9). Resultatet efter skatt blev -3,0 miljoner kronor (-6,9). Resultat per aktie uppgick till -0,0 kronor (-0,2).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,8 miljoner kronor (-5,8).

Likvida medel uppgick till 41,1 miljoner kronor (34,4).

"2024 har rivstartat och präglats av intensiv kund- och marknadsbearbetning bland annat genom närvaro på flertalet mässor i Europa och USA, etablering av säljkontor i Nederländerna, samt nya kund- och samarbetsavtal", uppger vd Joakim Nydemark i rapporten.

Han fortsätter.

"Utöver stort fokus på kunderna och intensiv marknadsbearbetning inom våra två affärsområden, har vi fortsatt arbetet med att effektivisera våra processer för att ytterligare öka takten mot lönsam tillväxt. Precise Biometrics har befäst sin världsledande position inom
biometri med flera nya partneravtal och samarbeten och står starkare än på länge. Vi har numera en välpositionerad och diversifierad produktportfölj inriktad på bland annat ultraljudssensorer som har både högre tillväxt och bättre marginaler än andra typer av sensorer,
vilket bådar gott för framtiden."

Precise Biometrics-chefen skriver också att mobilmarknaden har börjat visa tecken på tillväxt, speciellt när det gäller efterfrågan på mer komplexa ultraljudssensorer och mjukvarulösningar som möter de ökade säkerhetskraven.


Precise Biometrics, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning21,719,213,0%
Ebitda3,1-0,6
Ebitda-marginal14,3%
Rörelseresultat-2,8-6,9
Nettoresultat-3,0-6,9
Resultat per aktie, kronor0,0-0,2
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,8-5,8
Likvida medel41,134,419,5%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 maj - 17:47
Billerud vinnare på Stockholmsbörsen, OMXS30-index stängde oförändrat
Stockholmsbörsen stängde på i en oregelbunden tendens på tisdagen, efter att ha återhämtat en...
Finwire 21 maj - 17:39
Slottsviken rapporterar substansvärde på 35,94 kronor per aktie den 31 mars
Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar små förändring av omsättning och resultat i första...
Finwire 21 maj - 17:35
Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor
Mjukvarubolaget Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor. Det framgår av...