Finwire 10 June - 10:06

Pexa genomför företrädesemission på 7,4 miljoner kronor

Medicinteknikbolaget Pexas styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission. Bolaget kommer vid full teckning tillföras 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,6 miljoner kronor. Vid överteckning kan emissionen utökas med ytterligare 3,5 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen genomförs för fortsatta försäljningssatsningar på Pexa 2.1 som är ett kommersiellt forskningsinstrument, dels för att sälja det till fler forskare, dels för att utveckla det till ett diagnosinstrument för klinisk användning. Nyemissionen ska tillföra bolaget nödvändigt
rörelsekapital för att finansiera försäljnings- och marknadsföringsinsatser de närmaste åren.

Villkoren är 1:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna en nyemitterad aktie till teckningskursen 35 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 13 juni och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 14 juni. Teckningstiden löper från 24 juni till 10 juli och handel med teckningsrätter sker den 24 juni till 5 juli.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 19 June - 17:35
Stockholmsbörsen sjönk på onsdagen, OMXS30-index sjönk 0,5 procent
Stockholmsbörsen sjönk på onsdagen. Utvecklingen var blandad på de stora Europabörserna med...
Finwire 19 June - 17:13
Blackrock flaggar ner i Assa Abloy
Kapitalförvaltaren Blackrock har minskat sitt ägande i låsbolaget Assa Abloy till 4,99 procent av...
Finwire 19 June - 17:08
SBB förlänger utbyteserbjudande, betalning av uppskjuten ränta på hybridvärdepapper
Fastighetsbolaget SBB lämnade den 13 juni ett utbyteserbjudande för innehavare av ett stort antal...