Finwire 4 April - 12:58

Peab kallar till stämma måndagen den 6 maj

Byggbolaget Peab kallar till stämma måndagen den 6 maj i Båstad.

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2023 lämnas med 1,50 kr per aktie, vilket är känt sedan tidigare.

Inför stämman vill styrelsen ändra delar av sin ersättningspolicy. Bland annat föreslås att den rörliga ersättningen får högst uppgå till 60 procent av den fasta lönen. Den nuvarande policyn säger att den rörliga ersättningen får högst uppgå till 70 procent av lönen.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Magdalena Gerger, Karl-Axel Granlund, Liselott Kilaas, Kerstin Lindell, Fredrik Paulsson, Malin Persson, Anders Runevad och Lars Sköld.

Anders Runevad föreslås bli omvald till ordförande.

Inför stämman söker styrelsen bemyndigande om att utföra olika former av nyemissioner samt att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 16 April - 06:57
Detaljhandelsförsäljningen i Kina ökade mindre än väntat i årstakt i mars
Detaljhandelsförsäljningen i Kina ökade mindre än väntat i årstakt i mars.På årsbasis steg...
Finwire 16 April - 06:57
Carnegie höjer riktkursen för Inwido till 165 kronor (155), upprepar köp - BN
Carnegie höjer riktkursen för Inwido till 165 kronor (155), upprepar köp - BN
Finwire 16 April - 06:56
Carnegie höjer riktkursen för Lindab till 215 kronor (205), upprepar behåll - BN
Carnegie höjer riktkursen för Lindab till 215 kronor (205), upprepar behåll - BN