Finwire 4 April - 10:50

OEM International reviderar förslag till styrelse

Teknikhandelsbolaget OEM Internationals valberedning justerar sitt förslag till styrelse.

I den offentliggjorda kallelsen till årsstämma i OEM International den 23 april i Tranås har valberedningen föreslagit nyval av Eric Persson. Mot bakgrund av att Eric Persson erhållit ny anställning efter kallelsens offentliggörande har valberedningen och Eric gemensamt konstaterat risk för framtida potentiella intressekonflikter.

Valberedningens förslag till styrelse revideras enligt följande:

Omval föreslås av styrelseledamöterna Ulf Barkman, Mattias Franzén, Richard Pantzar, Jörgen Rosengren, Petter Stillström, Per Svenberg och Åsa Söderström Winberg. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,75 kronor per aktie (känt sedan tidigare).

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 7,0 miljoner B-aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för ledningspersoner, baserat på köpoptioner på återköpta aktier.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 23 April - 17:44
Fortsatta uppgångar på Stockholmsbörsen, OMXS30-index steg 1,4 procent.
Uppgångarna på Stockholmsbörsen höll i sig under tisdagen och handeln avslutades med högre...
Finwire 23 April - 17:09
Nowonomics genomför riktad nyemission till emissionsgaranter
Fintech-bolaget Nowonomics genomför en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband...
Finwire 23 April - 17:05
JP Morgan höjer riktkursen för Boliden till 340 kronor (335), upprepar neutral - BN
JP Morgan höjer riktkursen för Boliden till 340 kronor (335), upprepar neutral - BN