Finwire 2 april - 11:18

Nosium fastställer teckningskurs för TO2 till 0,01 kronor per aktie

Investeringsbolaget Nosium har fastställt teckningskursen för sina teckningsoptioner av serie TO2 till 0,01 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Varje option berättigar till teckning av fem nya aktier i bolaget. Nyttjandeperioden pågår mellan 2-16 april. Om samtliga TO2 utnyttjas för teckning av aktier kommer bolaget att tillföras cirka 551 000 kronor före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna emitterades i samband med bolagets riktade emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Nosium Equity för vidare tilldelning till bolagets befintliga aktieägare.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 12 april - 20:03
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 141 stycken (136)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 april - 20:02
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk till 617 stycken (620)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 april - 17:39
Corem emitterar gröna obligationer för 500 miljoner kronor
Fastighetsbolaget Corem Property har emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer...