Finwire 14 maj - 08:40

Nobia minskar omsättning och minskar rörelseförlusten (uppdatering)

(uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Köksbolaget Nobia redovisar minskande omsättning i första kvartalet 2024 jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Nettoomsättningen sjönk 19,3 procent till 2 615 miljoner kronor (3 241). Den organiska försäljningstillväxten var -20 procent (-7).

Bruttoresultatet blev 958 miljoner kronor (1 074), med en bruttomarginal på 36,6 procent (33,1).
Justerat för jämförelsestörande poster förbättrades bruttomarginalen till 37,3 procent (36,7).

Rörelseresultatet blev -44 miljoner kronor (-246).

Jämförelsestörande poster uppgick till -17 miljoner kronor (-298).

Justerat rörelseresultat blev -27 miljoner kronor (52).

Resultatet före skatt var -167 miljoner kronor (-299).

Resultatet efter skatt blev -246 miljoner kronor (-214).

Resultat per aktie uppgick till -1,46 kronor (-1,28).

Operativt kassaflöde, total verksamhet, uppgick till -574 miljoner kronor (-38).

Flera åtgärder för att stärka balansräkningen genomförda; sale and leaseback-transaktion av
fabriksfastighet, försäljning av Bribus och Ewe samt en aviserad garanterad företrädesemission.
Bribus och Ewe redovisas som avvecklad verksamhet. Framöver rapporterar koncernen två segment; Norden och Storbritannien.

Kristoffer Ljungfelt tillträdde den 1 maj som ny vd och koncernchef.

- Marknaden fortsätter vara utmanande för både våra konsument- och projektaffärer. Vi förväntar oss att kombinationen av höga räntor och minskningen av antalet påbörjade byggstarter av bostäder kommer att fortsätta att belasta vår projektmarknad under resten av året. På konsumentmarknaden ser vi små förbättringar i konsumentförtroendet och en ökning av antalet designmöten i alla länder, även om det sker från en låg bas. Den utmanande marknaden återspeglas i vår organiska försäljning som minskade med -20 procent under kvartalet. Trots förbättrad bruttomarginal och kostnadsbesparande åtgärder var rörelseresultatet något negativt, kommenterar Kristoffer Ljungfelt i delårsrapporten.

- Tillsammans med Nobia-teamet är jag fast besluten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ta oss igenom de nuvarande utmaningarna. När vi går vidare med genomförandet av vår strategi, inklusive transformationen av vår verksamhet i Storbritannien och realiseringen av den fulla potentialen i Norden, delvis genom driftsättningen av Jönköpingsfabriken, behöver vi också ytterligare sänka våra fasta kostnader, fortsätter Ljungfelt.

Transformationen av den brittiska verksamheten fortskrider i snabb takt.

Även färdigställandet av den nordiska fabriken i Jönköping går bra. Nobia producerade över 30 000 skåp i Jönköping under kvartalet, vilket är en blygsam volym men före bolagets plan och ett viktigt steg mot full driftsättning av fabriken. Arbetet är dock långt ifrån klart och nästa steg är att kunna tillverka kompletta kök och sedan öka volymen.

Nobia, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning2 6153 241-19,3%
Organisk försäljningstillväxt, procent-20-7
Bruttoresultat9581 074-10,8%
Bruttomarginal36,6%33,1%
Rörelseresultat-44-246
Justerat rörelseresultat-2752
Justerad rörelsemarginal1,6%
Resultat före skatt-167-299
Nettoresultat-246-214
Resultat per aktie, kronor-1,46-1,28

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 maj - 13:17
Amerikansk myndighet utreder Vinfast-krasch i Kalifornien
Den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA inleder en utredning kring en olycka som...
Finwire 21 maj - 13:13
Johan Carlström nekas prövningstillstånd i Högsta domstolen
Teknikbolaget Fingerprint Cards storägare och tidigare vd Johan Carlström nekas...
Finwire 21 maj - 13:11
Placera anser att börsnykomlingen Karnell är värd att hålla koll på
Industriteknikbolaget Karnell har gått starkt sedan börsdebuten i slutet av mars. Bolaget har...