Finwire 16 maj - 08:14

Nibes resultat svagare än väntat (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentarer och utsikter)

Värmeteknikbolaget Nibe redovisar svagare siffror än väntat för det första kvartalet.

”Efterfrågeutvecklingen har varit fortsatt svag under inledningen av 2024, vilket beror på en olycklig kombination av ett flertal försvagande faktorer. Vi befinner oss därför nu mitt uppe i genomförandet av det åtgärdsprogram som initierades den 16 februari i år”, säger vd Gerteric Lindquist i en kommentar.

Omsättningen sjönk 18,5 procent till 9 494 miljoner kronor (11 646). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 10 144. Den organiska tillväxten var -24 procent (27,8).

Rörelseresultatet blev -579 miljoner kronor (1 755), väntat rörelseresultat var -266.

Justerat rörelseresultat uppgick till 516 miljoner kronor (1 755), med en justerad rörelsemarginal på 5,4 procent (15,1).

Resultatet före skatt var -911 miljoner kronor (1 654). Justerade resultatet efter finansnetto uppgick till 184 miljoner kronor (1 654)

Resultatet efter skatt blev -861 miljoner kronor (1 274).

Justerat resultat per aktie var 0,02 kronor (0,63).

Nibe påverkas i Europa av lageruppbyggnader.

"I Europa pågår sedan slutet av 2023 arbetet med en återgång till mer normala lagernivåer i distributionsleden av framför allt värmepumpar men även braskaminer. Detta innebär att beställningarna till producentledet varit onormalt låga och inte motsvarat det antal produkter som
faktiskt levererats och installerats hos slutkund. Hittills i år har exempelvis den europeiska värmepumpsmarknaden i tillverkarledet näst intill halverats. De pågående lagerjusteringarna bedömer vi till övervägande del vara genomförda under andra kvartalet. Efter detta bör volymerna i tillverkarledet successivt kunna förbättras och återgå till att motsvara
den verkliga efterfrågan hos slutkonsumenterna", uppger Nibe-chefen.

"Sammanfattningsvis är vår bedömning att efterfrågesituationen i tillverkarledet bör bottna under kvartal två för att sedan successivt förbättras under andra halvåret", fortsätter han.

Lindquist uppger också att bolaget påverkas av den lägre takten av nyproduktion av bostäder.

Nibe höjer också ambitionen i sitt besparingsprogram. Bolaget spår att de årliga besparingarna kommer att nå cirka 750 miljoner kronor, tidigare 600 miljoner. Kostnaden för programmet blir också högre, 1 095 miljoner kronor, mot tidigare bedömda 900 miljoner.

Nibe Climate Solutions och Nibe Stoves bedöms kunna nå tillbaka till sina historiska lönsamhetsnivåer under nästa år. Nibe Element väntas nå sin målsatta rörelsemarginal under nästa år.

Under utsikter har Nibe ändrat retorik något:

"I likhet med tidigare bedömning kommer årets två inledande kvartal att vara svaga. Detta skall också ses emot den starka utvecklingen under motsvarande period 2023. Under andra halvåret bedöms en successiv förbättring av efterfrågan ske, bland annat mot bakgrund av att lagernivåerna i distributionsleden då förväntas normaliseras", skriver bolaget.

Tidigare bedömning:

"Vår bedömning är att årets två första kvartal och möjligen hela året kommer att ha en svagare utveckling. Bedömningen ska också ses emot utvecklingen under 2023, med ett mycket starkt första halvår och ett svagare andra."

Nibe, MkrQ1-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2023Förändring
Nettoomsättning9 49410 144-6,4%11 646-18,5%
Rörelseresultat-579-2661 755
Rörelsemarginal15,1%
Justerat rörelseresultat5161 755-70,6%
Justerad rörelsemarginal5,4%15,1%
Resultat före skatt-9111 654
Nettoresultat-8611 274
Konsensusdata från Factset

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 23 maj - 14:32
Bookbeat i samarbete med Elisa i Finland
Streamingtjänsten Bookbeat, som är en konkurrent till Storytel, inleder ett samarbete i Finland...
Finwire 23 maj - 14:31
Nya arbetssökanden i USA sjönk till 215 000 under förra veckan, väntat 220 000 (uppdatering)
(tillägg revidering)Antalet nya arbetssökanden i USA uppgick till 215 000 under den senaste...
Finwire 23 maj - 14:30
Nya arbetssökanden i USA sjönk till 215 000 under förra veckan, väntat 220 000
Antalet nya arbetssökanden i USA uppgick till 215 000 under den senaste rapportveckan. Marknaden...