Finwire 16 maj - 07:16

Mofast vänder till negativt förvaltningsresultat

Fastighetsbolaget Mofast redovisar ett negativt förvaltningsresultat i första kvartalet 2024, jämfört med ett motsvarade positivt resultat samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna uppgick till 56,1 miljoner kronor (55,6), en ökning med 0,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 28,9 miljoner kronor (31,3), en minskning med 7,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till -1,7 miljoner kronor (0,8).

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -4,0 miljoner kronor (0,0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0,0 miljoner kronor (-3,6). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -3,5 miljoner kronor (0,0).

Resultatet före skatt var -9,3 miljoner kronor (-2,8).

Resultatet efter skatt blev -10,2 miljoner kronor (-7,6).

Resultat per aktie uppgick till -0,5 kronor (0,4).

Det långsiktiga substansvärdet sjönk till 38,10 kronor per aktie (93,10) den 31 mars.

Hyresintäkten för första kvartalet ligger i linje med föregående år trots att bolaget avyttrat 10 fastigheter och att hyresökning för bolagets bostadshyresavtal sker först från april och
framåt, skriver Mofast i delårsrapporten.

Mofast har som tidigare kommunicerats förlängt avsiktsförklaringen gällande försäljningen av
51 samhällsfastigheter, en process som bolaget inledde i oktober 2023. Parternas ambition
enligt den förlängda avsiktsförklaringen är att ingå ett bindande avtal och att frånträda fastigheterna under andra kvartalet 2024.

- Det är med positivt sinne som jag blickar framåt och jag kan konstatera att vi efter en
prövande tid för oss själva, våra hyresgäster, leverantörer och aktieägare nu ser ut att gå
mot ljusare tider, kommenterar tillförordnad vd Per Gebenius i delårsrapporten.

Mofast, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Hyresintäkter56,155,60,9%
Driftnetto28,931,3-7,7%
Förvaltningsresultat-1,70,8
Värdeförändringar fastigheter, realiserat-4,00,0
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat0,0-3,6
Värdeförändringar derivat, orealiserat-3,50,0
Resultat före skatt-9,3-2,8
Nettoresultat-10,2-7,6
Resultat per aktie, kronor-0,50,4
Substansvärde per aktie, kronor38,1093,10-59,1%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 23 maj - 13:51
Absolicon: Rapportkommentar Q1'24 - Kalqyl
Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 1,99 MSEK (0,43) och EBIT uppgick till...
Finwire 23 maj - 13:46
Fable Media kv1 2024: Kvartal över förväntan - Carlsquare
Starkt kvartal över förväntan Under kv1 2024 levererade Fable Media en nettoomsättning i linje...
Finwire 23 maj - 13:42
Dagens aktierekommendationer i översikt
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om...