Finwire 13 maj - 08:58

Miris slutför företrädesemissionen - tillförs 12,4 miljoner kronor före kostnader

Mjölkanalysföretaget Miris företrädesemission har inklusive garantiåtaganden tecknats till cirka 46,5 procent vilket innebär att företaget tillförs cirka 12,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen, som förlängts flera gånger, tecknades till cirka 30,3 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 16,1 procent utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garantiåtaganden var teckningsgraden 46,5 procent.

Miris skriver att den tidigare kommunicerade lägstanivån för genomförande av företrädesemissionen, 10,7 miljoner kronor, skall vara uppnådd. Därmed genomförs också företrädesemissionen.

"Vi inom styrelse och ledning ser fram emot att förvalta förtroendet och fokuserar framgent fullt på vår strategiresa, där vi redan nu ser ökad försäljning av förbrukningsartiklar, en snabb ökning av offertförfrågningar och inte minst konvertering till flertalet nya ordrar och installationer", säger styrelsens ordförande Ingemar Kihlström i en kommentar.

Stockholm Corporate Finance är rådgivare.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 23 maj - 15:16
James Gorman kommer avgå som styrelseordförande i Morgan Stanley - BN
Amerikanska investmentbanken Morgan Stanleys styrelseordförande James Gorman kommer lämna sin post...
Finwire 23 maj - 15:15
Sinch upprättar MTN-program om 6 miljarder kronor
Kommunikationstjänstebolaget Sinch har upprättat ett MTN-program för upplåning på...
Finwire 23 maj - 15:14
Zoomability: Utmaningar i närtid, men fortsatt stark tillväxtpotential - Analyst Group
Under de senaste åren har Zoomability investerat i verksamheten för att kunna exekvera på...