Finwire 16 maj - 07:35

Mekos justerade rörelsevinst i nivå med fjolåret

Bildelskedjan Meko redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Den justerade rörelsevinsten var nästan i nivå med fjolåret, medan nettovinsten kom in lägre. Kassaflödet förbättrades avsevärt under perioden.

Omsättningen steg 8,7 procent till 4 320 miljoner kronor (3 973). Den organiska försäljningstillväxten var 11 procent (6).

Rörelseresultatet blev 146 miljoner kronor (200), med en rörelsemarginal på 3,4 procent (5,0).

Justerat rörelseresultat blev 224 miljoner kronor (227), med en justerad rörelsemarginal på 5,2 procent (5,7).

Resultatet före skatt var 75 miljoner kronor (114).

Resultatet efter skatt blev 59 miljoner kronor (84), och per aktie 0,92 kronor (1,43).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 285 miljoner kronor (27).

Meko, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning4 3203 9738,7%
Organisk försäljningstillväxt, procent11683,3%
Rörelseresultat146200-27,0%
Rörelsemarginal3,4%5,0%
Justerat rörelseresultat224227-1,3%
Justerad rörelsemarginal5,2%5,7%
Resultat före skatt75114-34,2%
Nettoresultat5984-29,8%
Resultat per aktie, kronor0,921,43-35,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet28527955,6%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 maj - 13:22
Kemiras finanschef Petri Castrén minskar sitt aktieinnehav
Finska kemibolaget Kemiras finanschef Petri Castrén har idag den 21 maj sålt 10 000 aktier i...
Finwire 21 maj - 13:21
Alexander Bard ska ansluta till Folklistan
Alexander Bard ansluter nu till Folklistan, som bildades av forne KD-toppen Sara Skyttedal och Jan...
Finwire 21 maj - 13:17
Amerikansk myndighet utreder Vinfast-krasch i Kalifornien
Den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA inleder en utredning kring en olycka som...