Finwire 14 May - 08:17

Kopparbergs ökar omsättning och rörelseresultat (uppdatering)

(uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Kopparbergs Bryggeri redovisar ökande omsättning i första kvartalet 2024 jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Nettoomsättningen steg 12,0 procent till 481,0 miljoner kronor (429,4).

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebita-resultatet, blev 44,3 miljoner kronor (44,1), med en ebita-marginal på 9,2 procent (10,3).

Rörelseresultatet blev 27,9 miljoner kronor (26,5), med en rörelsemarginal på 5,8 procent (6,2).

Resultatet före skatt var 41,1 miljoner kronor (25,1).

Resultatet efter skatt blev 32,4 miljoner kronor (21,3), en ökning med 52,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 1,57 kronor (1,03), vilket innebär en ökning med 52,4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 15,5 miljoner kronor (-63,9).

Den största delen av omsättningsökningen hänför sig till ökad försäljningsvolym, men även genomförda prisjusteringar har gett effekt.

I Storbritannien, som är bolagets största och viktigaste exportmarknad har Kopparbergs fortsatt att stärka sitt varumärke och Kopparberg Cider är alltjämt den mest sålda cidern inom segmentet Fruit Cider (smaksatt cider).

- Våra viktigaste turistländer så som exempelvis Spanien, Grekland, Cypern och Malta har alla lämnat positiva försäljningsprognoser inför säsongen, men även i övriga exportländer så som Australien och Sydafrika fortsätter vår försäljning enligt plan, kommenterar vd Peter Bronsman i delårsrapporten.

I Sverige har Kopparbergs på Systembolaget såväl första som andra plats inom cidersegmentet med Kopparbergs Päroncider och Äpplecider. Inom ölsegmentet har Sofiero Original fortsatt en stark position med en fjärde plats på listan. Försäljningen av bolagets övriga öl- och cidersorter går enligt plan.

- Året har börjat bra med en ökad försäljningsvolym och glädjande nog har även råvarupriserna börjat att stabilisera sig. Självfallet hoppas vi att detta ska kunna hålla i sig under resten av året,
avslutar Peter Bronsman.


Kopparbergs, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning481,0429,412,0%
Ebita44,344,10,5%
Ebita-marginal9,2%10,3%
Rörelseresultat27,926,55,3%
Rörelsemarginal5,8%6,2%
Resultat före skatt41,125,163,7%
Nettoresultat32,421,352,1%
Resultat per aktie, kronor1,571,0352,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet15,5-63,9

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 May - 12:49
Yellen: USA och Europa måste svara gemensamt på Kinas överkapacitet
USA och Europa måste svara tillsammans på Kinas överkapacitet inom industrin. Det sade USA:s...
Finwire 21 May - 12:47
Viss tillbakagång för kopparn efter rekordnotering
Kopparpriset har fallit tillbaka något på tisdagen efter gårdagens prislyft till nytt...
Finwire 21 May - 12:46
Telstra säger upp runt 2 800 som del av omorganisering - lägger fram prognos för 2025
Australiensiska telekomjätten Telstra presenterar organisationsförändringar som kan innebära att...