Finwire 27 March - 11:13

Knowits styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i it-konsultbolaget Knowit kallas till årsstämma fredagen den 3 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 5,20 kronor per aktie. Utbetalning sker halvårsvis med vardera 2,60 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av ordförande Jon Risfelt samt ledamöterna Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Olof Cato och Sofia Karlsson.

Styrelsen vill ha bemyndigade från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Stämman föreslås besluta om ett incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner på högst 156 200 aktier.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 23 April - 17:44
Fortsatta uppgångar på Stockholmsbörsen, OMXS30-index steg 1,4 procent.
Uppgångarna på Stockholmsbörsen höll i sig under tisdagen och handeln avslutades med högre...
Finwire 23 April - 17:09
Nowonomics genomför riktad nyemission till emissionsgaranter
Fintech-bolaget Nowonomics genomför en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband...
Finwire 23 April - 17:05
JP Morgan höjer riktkursen för Boliden till 340 kronor (335), upprepar neutral - BN
JP Morgan höjer riktkursen för Boliden till 340 kronor (335), upprepar neutral - BN