Finwire 14 maj - 13:43

Infracom: Rapportkommentar Q1'24 - Kalqyl

I det första kvartalet uppgick nettoomsättningen till 199,3 MSEK (106,6), en ökning med cirka 87,0 % y-o-y, vilket främst var hänförligt till förvärvet av Connect. EBIT-marginalen uppgick till 12,1 % (20,6), där även minskningen var hänförlig till bland annat förvärvet av Connect och periodiseringseffekter. EBIT uppgick till 24,1 MSEK (22,0).


Stark förvärvsdriven tillväxt

Den starka tillväxten i kvartalet var hänförlig till förvärvet av Connect, då förvärvet fördubblade InfraComs affärsverksamhet. Under kvartalet tillträde InfraCom ytterligare ett förvärv, ComCenter, som länge varit en partner till InfraCom. ComCenter redovisade en omsättning om 54,3 MSEK (varav 11,0 MSEK kommer elimineras i koncern-resultaträkning) och EBIT om 7,2 MSEK under det brutna räkenskapsåret 2021/22. Efter kvartalets utgång förvärvade InfraCom även QSi Sweden och Centiljon, som hade en sammanslagen nettoomsättning om 60,0 MSEK och en EBIT om 4,0 för 2023.


Lönsamhet

EBIT-marginalen var väsentligt lägre i kvartalet i jämförelse med samma kvartal föregående år, men betydligt högre än under Q4’23 och således ett steg i rätt riktning. EBIT-marginalen påverkades negativt av förvärvet av Connect, men också av bland annat periodiseringseffekter som påverkade med -0,9 procent. Periodiseringseffekten medför att InfraComs marginal kommer att påverkas negativt under 2024, innan marginalen förhoppningsvis kan stärkas och normaliseras.


Outlook

Vi väljer att göra justeringar i våra estimat framåt, då Kjellberg bland annat flaggade för att den svagare konjunkturen påverkar InfraComs kunder. Vi bibehåller vår positiva framtidstro för InfraCom och bedömer att det finns en god potentiell uppsida med optioner om högre organisk tillväxt, förbättrade marginaler, fler förvärv och högre värdering än vad vi räknat med. Detta i kombination med en stabil verksamhet, goda kassaflöden och utdelning gör att vi fortsatt anser att InfraCom är en attraktiv investering för den långsiktiga investeraren.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 maj - 13:13
Johan Carlström nekas prövningstillstånd i Högsta domstolen
Teknikbolaget Fingerprint Cards storägare och tidigare vd Johan Carlström nekas...
Finwire 21 maj - 13:11
Placera anser att börsnykomlingen Karnell är värd att hålla koll på
Industriteknikbolaget Karnell har gått starkt sedan börsdebuten i slutet av mars. Bolaget har...
Finwire 21 maj - 13:09
Källor: Kinas största chiptillverkare fasar ut importerade insatsvaror - Nikkei Asia
Kinas främsta chiptillverkare SMIC och CXMT arbetar för fullt med för att försöka göra...