Finwire 4 April - 13:16

Hybricon kallar till årsstämma den 7 maj

Aktieägarna i Hybricon, som fokuserar på energilagring och laddstationer, kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj i Umeå.

Omval föreslås av styrelseordförande och tillika styrelseledamoten Martin Rogersson, samt av Anders Finne och Per-Eric Bjurenborg. Därutöver föreslås nyval av Mårten Fuchs.

Det föreslås att styrelsen ges bemyndigande att kunna vid ett eller flera tillfällen få besluta om en nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, och/eller emission av teckningsoptioner. Detta gäller fram till nästkommande årsstämma.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 16 April - 06:12
Oncopeptides handlas i dag exklusive teckningsrätt i företrädesemission
Forskningsbolaget Oncopeptides handlas i dag den 16 april exklusive teckningsrätt i...
Finwire 16 April - 06:10
Arbetslösheten i Kina uppgick till 5,2 procent i mars - väntat 5,2
Arbetslösheten i Kina uppgick till 5,2 procent i mars. Månaden innan låg arbetslösheten på 5,3...
Finwire 16 April - 06:09
Kinas BNP ökade mer än väntat i årstakt i första kvartalet
Kinas bruttonationalprodukt, BNP, ökade mer än väntat i årstakt i första kvartalet.På...