Finwire 4 april - 12:45

Hoist Finance kallar till årsstämma 7 maj i Stockholm

Kredithanteringsbolaget Hoist kallar till årsstämma 7 maj på Hotel At Six i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund, Lars Wollung och Peter Zonabend.

Vidare föreslås att arvodet för styrelsen utgår till 1 770 000 kronor för ordföranden och 588 000 kronor för ledamöter. Förslaget är därmed att arvodet för ordföranden höjs med 295 000 kronor och för ledamöterna med 98 000 kronor.

Styrelsen föreslår att stämman ska fatta ett beslut om att inrätta ett långsiktigt ägarprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. Man föreslår vidare att stämman ska besluta om en riktad nyemission av aktier för att uppfylla sina åtaganden enligt Aktieinvesteringsprogram 2024.

Totalt tio personer som är ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som arbetar i Hoist-koncernen kommer att erbjudas att delta i programmet, enligt förslaget.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 18 april - 06:16
SEB höjer riktkursen för Hexpol till 136 kronor (127), upprepar behåll - BN
SEB höjer riktkursen för Hexpol till 136 kronor (127), upprepar behåll - BN
Finwire 18 april - 06:16
Carnegie sänker riktkursen för Paradox till 260 kronor (270), upprepar köp - BN
Carnegie sänker riktkursen för Paradox till 260 kronor (270), upprepar köp - BN
Finwire 18 april - 06:15
Carnegie höjer riktkursen för VEF till 3,10 kronor (3), upprepar köp - BN
Carnegie höjer riktkursen för VEF till 3,10 kronor (3), upprepar köp - BN