Finwire 15 maj - 08:39

Free2Move minskar omsättning och rörelseresultat

Teknikbolaget Free2Move redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 55,0 procent till 6,3 miljoner kronor (14,0).

"Företaget har fortsatt att stärka sin position som en ledande aktör inom digital förvaltning och förnybar energi och har framgångsrikt utökat sin närvaro på marknaden. En viktig faktor bakom försäljningsframgångarna är koncernens breda utbud av innovativa fastighetslösningar", säger vd Leif Syrstad.

Rörelseresultatet blev -8,5 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet efter skatt blev -8,7 miljoner kronor (-3,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,3 miljoner kronor (-2,6).

Likvida medel uppgick till 0,7 miljoner kronor (2,4).

"Efter en initialt svagare period stabiliserades den ekonomiska situationen under mars, vilket resulterade i en betydande positiv vändning i kassaflödet", fortsätter Syrstad.

"Denna positiva tendens har inte bara hållit i sig utan även förstärkts efter kvartalets slut, där april månad visar att tre av fyra dotterbolag levererade ett positivt rörelseresultat. Dessa resultat stärker vår övertygelse om fortsatt sund ekonomisk tillväxt och förstärker vår position som ledande inom teknikintensiva sektorer."

Free2Move, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning6,314,0-55,0%
Rörelseresultat-8,5-3,1
Nettoresultat-8,7-3,8
Kassaflöde från löpande verksamhet-0,3-2,6
Likvida medel0,72,4-70,8%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 17 maj - 19:52
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk till 114 stycken (116)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 19:51
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 604 stycken (603)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 17:40
Assa Abloys finansdirektör Erik Pieder säljer aktier för 0,6 miljoner kronor
Erik Pieder har den 17 maj sålt 2 000 B-aktier i låsbolaget Assa Abloy där han är...