Finwire 16 maj - 08:19

Flexqube ökar omsättning och rörelseresultat - fokus på att kraftigt öka försäljningen

Vagns- och robotteknikbolaget Flexqube redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade. Bolaget uppger att fokus framåt är att kraftigt öka försäljningen.

Omsättningen steg 25,5 procent till 36,9 miljoner kronor (29,4). Rensat för valutakurspåverkan
mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen ökat med 28,7 procent.

Ebitda-resultatet blev -9,1 miljoner kronor (-11,9).

Rörelseresultatet blev -11,4 miljoner kronor (-13,3).

Resultatet före skatt var -12,4 miljoner kronor (-13,7).

Resultat per aktie uppgick till -0,9 kronor (-1,7).

Orderingången landade på 30,5 miljoner kronor (35,7), en minskning med 14,6 procent mot föregående år. Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har orderingången minskat med 13,1 procent.

"Vi har under perioden fortsatt en något avvaktande marknad där antalet projekt är relativt god men tiden till beslut hos kunderna generellt är längre. Vår pipeline är fortsatt god och har ökat under perioden. Vi konstaterar dock att vi behöver blir ännu bättre för att snabbare och effektivare hitta och konvertera vår pipeline", kommenterar vd Mårten Frostne.
Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -13,5 miljoner kronor (-23,2).

Likvida medel uppgick till 45,4 miljoner kronor (31,4).

"Vi lämnar nu en intensiv utvecklingsfas bakom oss och det känns väldigt inspirerande att fokusera på försäljning till 100%. Det är första gången sedan Flexqube noterades på Nasdaq First North 2017 och jag är övertygad om att vi kommer se tydliga effekter framöver. Vi har fått en positiv start på det andra kvartalet och vår målsättning ligger fast att under slutet av 2024 nå lönsamhet och ett positivt kassaflöde", avslutar Mårten Frostne sitt vd-ord.

Flexqube, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Orderingång30,535,7-14,6%
Nettoomsättning36,929,425,5%
Ebitda-9,1-11,9
Rörelseresultat-11,4-13,3
Resultat före skatt-12,4-13,7
Resultat per aktie, kronor-0,9-1,7
Kassaflöde från löpande verksamhet-13,5-23,2
Likvida medel45,431,444,6%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 17 maj - 19:52
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk till 114 stycken (116)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 19:51
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 604 stycken (603)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 17:40
Assa Abloys finansdirektör Erik Pieder säljer aktier för 0,6 miljoner kronor
Erik Pieder har den 17 maj sålt 2 000 B-aktier i låsbolaget Assa Abloy där han är...