Finwire 11 June - 08:16

Flerie avser att genomföra en riktad nyemission på 600 miljoner kronor

Investmentbolaget Flerie, som är noterat på First North genom ett omvänt förvärv med Index Pharma, avser att genomföra en riktad nyemission av stamaktier med ett preliminärt värde om cirka 600 miljoner kronor.

Kapitalanskaffningen kommer att genomföras genom ett bookbuilding-förfarande hanterat av Carnegie och DNB Markets. Förhandsåtaganden om att teckna aktier finns till ett belopp av cirka 520 miljoner kronor. Kapitalanskaffningen är avsedd att riktas främst till svenska och internationella institutionella investerare.

Bolaget kommer att använda nettolikviden från nyemissionen för att uppfylla sina kapitalåtaganden, genomföra tilläggsinvesteringar i nuvarande portföljbolag för att påskynda deras utveckling samt förbättra likviditeten.

Existerande aktieägare såsom Fjärde AP-fonden, HBM Healthcare Investments, Linc och SEB Stiftelsen har åtagit sig att teckna nya aktier.

Bolaget siktar även på att genomföra ett listbyte från First North till Nasdaq Stockholm. Planerad första dag är den 27 juni.

Index Pharma har nyligen slutfört ett omvänt förvärv av Flerie.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 19 June - 17:35
Stockholmsbörsen sjönk på onsdagen, OMXS30-index sjönk 0,5 procent
Stockholmsbörsen sjönk på onsdagen. Utvecklingen var blandad på de stora Europabörserna med...
Finwire 19 June - 17:13
Blackrock flaggar ner i Assa Abloy
Kapitalförvaltaren Blackrock har minskat sitt ägande i låsbolaget Assa Abloy till 4,99 procent av...
Finwire 19 June - 17:08
SBB förlänger utbyteserbjudande, betalning av uppskjuten ränta på hybridvärdepapper
Fastighetsbolaget SBB lämnade den 13 juni ett utbyteserbjudande för innehavare av ett stort antal...