Finwire 3 april - 11:22

Ework kallar till årsstämma 2 maj - ett nyval till styrelsen

Konsultmäklaren Ework kallar till årsstämma den 2 maj i bolagets lokaler på Vasagatan i Stockholm.

Omval föreslås av Staffan Salén, Magnus Berglind, Erik Åfors, Johan Qviberg och Frida Westerberg som ordinarie styrelseledamöter. Samtidigt föreslås nyval av Sara Murby Forste. Mernosh Saatchi har avböjt omval.

Det föreslås vidare att stämman ska ge styrelsen rätt att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning "eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt" vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma.

"Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 1 920 808 nya aktier motsvarande en utspädning om 10 procent", heter det.

Styrelsen föreslår en utdelning med ett kontant belopp om 7 kronor per aktie för 2023 och att avstämningsdagen ska vara 6 maj. Utdelningsbeloppet var känt sedan innan.

"Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 10 maj 2024", heter det i kallelsen.

Man föreslår också att arvordet för styrelsen till slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 520 000 kronor för ordföranden och 260 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Det innebär att arvodet jämfört med förra året höjs med 20 000 kronor för ordföranden och 10 000 för ledamöter.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 18 april - 06:24
Carnegie sänker riktkursen för Norwegian till 20 norska kronor (22), upprepar köp - BN
Carnegie sänker riktkursen för Norwegian till 20 norska kronor (22), upprepar köp - BN
Finwire 18 april - 06:23
SEB höjer riktkursen för Storebrand till 117 norska kronor (115), upprepar köp - BN
SEB höjer riktkursen för Storebrand till 117 norska kronor (115), upprepar köp - BN
Finwire 18 april - 06:23
Alcoas resultat sämre än väntat - men aktien steg i efterhandeln
Aluminiumjätten Alcoa redovisar en bättre omsättning än förväntat under första kvartalet. Det...