Finwire 14 maj - 07:43

Eurobattery Minerals rapporterar minskat rörelseresultat - räknar med positivt besked i Finland

Prospekteringsbolaget Eurobattery Minerals redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet.

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-2,9). Resultatet före skatt var -4,6 miljoner kronor (-3,3). Resultatet efter skatt blev -4,2 miljoner kronor (-3,3).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -8 miljoner kronor (1,3).

"När jag skriver detta har Eurobattery Minerals precis tagit ett avgörande steg för att kunna starta gruvdrift vid vårt batterimineralprojekt Hautalampi i Finland. I slutet av april lämnade vi in ansökan om miljötillstånd till Regionförvaltningsverket i Finland. I och med detta är
vi nu närmare vår vision om att bidra till att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler och på så sätt lägga grunden för en renare värld", uppger vd Roberto García Martínez.

Eurobattery Minerals-chefen skriver vidare att han räknar med ett positivt utfall.

"Parallellt med inlämnandet och handläggningen av miljötillståndet kommer Eurobattery Minerals att fortsätta arbeta med framtagandet av offtake- och utrustningsavtal och diskussionerna kring dessa. Sådana avtal är en del av arbetet med att förbereda lönsamhetsstudien. Vi fortsätter även arbetet med det detaljerade konstruktionsarbetet för de kommande faserna", fortsätter han.

Han lyfter även fram möjligheten som bolaget har hittat inom volfram. Företaget har möjlighet att investera i ett spanskt projekt inom området.

"Detta projekt har alla nödvändiga licenser och kontrakt på plats för att påbörja produktionen 2025, inklusive en avsiktsförklaring med ett offtakerbolag inom svenska Sandvikkoncernen. Eftersom projektet snart förväntas börja producera material skulle investeringen (som är avhängig en tillfredsställande due diligence av projektmålen samt ett investeringsavtal och finansiering) vara en game changer för Eurobattery Minerals och det skulle förvandla bolaget från grunden. Med tanke på de förväntade positiva kassafl ödena inom 12 månader från investeringen – med stora möjligheter till ökat värde – samt volframmineralens roll som kritisk
råvara och dess tillämpningar inom t.ex. försvarsindustrin, skulle denna investering vara ett intressant komplement till vår nuvarande projektportfölj."

Eurobattery Minerals, MkrQ1-2024Q1-2023
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-4,1-2,9
Resultat före skatt-4,6-3,3
Nettoresultat-4,2-3,3
Resultat per aktie, kronor-0,12
Kassaflöde från löpande verksamhet-81,3

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 23 maj - 14:00
Mexikos BNP oreviderad på 1,6 procent i årstakt i första kvartalet
Mexikos bruttonationalprodukt, BNP, lämnades oreviderad på 1,6 procent i årstakt i första...
Finwire 23 maj - 13:59
Ryssland hotar med omfattande åtgärder mot EU
EU kommer att känna av Rysslands fulla vedergällning efter att ha antagit en plan under vilken...
Finwire 23 maj - 13:59
Hargreaves Lansdown stiger efter att ha avböjt bud från konsortium
Finansbolaget Hargreaves Lansdowns aktie stiger 10 procent på Londonbörsen efter att bolagets...