Finwire 14 maj - 15:57

Euris företrädesemission blev tecknad till 22 procent

Diagnostikbolaget Euris företrädesemission blev tecknad till 22 procent. Bolaget tillförs genom nyemissionen totalt cirka 910 000 kronor före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 250 000 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Eftersom bolagets kassa den 31 mars uppgick till 863 000 kronor och nyemissionen under tillförde bolaget 910 000 kronor före emissionskostnader bedömer styrelsen att bolaget idag inte förfogar över tillräckligt med rörelsekapital för att finansiera verksamheten under de närmaste 12 månaderna, skriver bolaget.

Styrelsen avser att på en extra bolagsstämma föreslå en företrädesemission på minst 2,0 miljoner kronor riktad till bolagets aktieägare eller till en extern investerare.

Det är styrelsens bedömning att rörelsekapitalet för minst 12 månader framåt är säkrat om full emissionslikvid erhålls.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 17 maj - 19:52
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk till 114 stycken (116)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 19:51
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 604 stycken (603)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 17:40
Assa Abloys finansdirektör Erik Pieder säljer aktier för 0,6 miljoner kronor
Erik Pieder har den 17 maj sålt 2 000 B-aktier i låsbolaget Assa Abloy där han är...