Finwire 28 mars - 12:45

Ericssons program för regelefterlevnad certifieras av den oberoende observatören

Telekomleverantören Ericsson meddelar att den oberoende observatören för regelefterlevnad som i juni 2020 utsågs av det amerikanska justitiedepartementet, Department of Justice (DOJ), i samband med Ericssons uppgörelse av tidigare överträdelser av Foreign Corrupt Practices Act, (FCPA), har intygat att Ericssons antikorruption- och regelefterlevnadsprogram uppfyller kraven och fungerar effektivt.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Denna oberoende certifiering är ett villkor för att avsluta den oberoende observatörens granskning och av avtalet (Plea Agreement) med DOJ, vilket förväntas ske senast den 2 juni i år.

"Denna certifiering är en viktig och oberoende verifiering av Ericssons betydande framsteg för att stärka regelefterlevnad och kontroller sedan överenskommelsen med DOJ ingicks 2019. Ericssons fortsatta globala teknikledarskap och innovationkraft, tillsammans med ett etiskt beslutsfattande och effektiv riskhantering, gör oss mycket konkurrenskraftiga. Detta är ett positivt steg mot att avsluta den oberoende observatörens granskning, vilket förväntas ske samtidigt som avtalet (Plea Agreement) med DOJ löper ut efter fullgörandet av de återstående skyldigheterna i det avtalet", säger Jan Carlson, styrelseordförande i Ericsson.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 12 april - 20:03
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 141 stycken (136)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 april - 20:02
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk till 617 stycken (620)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 april - 17:39
Corem emitterar gröna obligationer för 500 miljoner kronor
Fastighetsbolaget Corem Property har emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer...